Basic Information

กิลด์: HODOR

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 8 (0 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.ค. 28, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ย. 24, 2021

ตัวละคร

WiFiSync
Juggernaut เลเวล 96
Hardcore ลีก
JourneyBeforeDestinacio
Gladiator เลเวล 98
Scourge ลีก

ความสำเร็จ & ภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่สำเร็จแล้ว: 28 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 113 / 123
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0