ชาลเล้นจ์

ชาลเล้นจ์ที่สำเร็จแล้ว:0 / 40 แสดงความท้าทายที่ยังไม่สำเร็จ
 

เตรียมการเพียงพอ

0/3

สวมใส่ไอเทมดังต่อไปนี้

  • อาวุธใดก็ได้ที่มีระดับ แรร์
  • ขวดยา Quicksilver
  • รองเท้าที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ อย่างน้อย 10%

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรม ระดับแรก

0/3

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผ่านพิธีกรรมหนึ่งครั้ง
  • ใช้บรรณาการไปกับของสนองบรรณาการ
  • ผัดผ่อนของสนองบรรณาการหนึ่งชิ้น

ผ่านเควสเหล่านี้

0/5

ผ่านเควสดังต่อไปนี้

  • The Great White Beast
  • An Indomitable Spirit
  • Bestel's Epic
  • The Wings of Vastiri
  • Map to Tsoatha

สยบบอสประจำบท ระดับแรก

0/5

สยบบอสประจำบทดังต่อไปนี้

  • บทที่ 1: Merveil, the Twisted
  • บทที่ 2: Vaal Oversoul
  • บทที่ 3: Dominus, Ascendant
  • บทที่ 4: Malachai, The Nightmare
  • บทที่ 5: Kitava, The Insatiable

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับแรก

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผ่านพื้นที่ย่อยวาล์หนึ่งแห่ง
  • สยบมอนสเตอร์ที่ถูกสิง
  • ผ่านคำพยากรณ์หนึ่งครั้ง
  • ผ่านการเผชิญหน้าที่แท่นบูชาเลือด Bestiary

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรม ระดับสอง

0/3

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรมสี่ครั้งในพื้นที่เดียว
  • หมุนของสนองบรรณาการ
  • ใช้บรรณาการอย่างน้อย 2,500 ไปกับของสนองบรรณาการหนึ่งชิ้น

ผ่านพิธีกรรมประเภทต่างๆ

0/5

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรมที่มีความเสียหายประเภทดังต่อไปนี้

  • Bitter
  • Dreaded
  • Fluctuant
  • Infernal
  • Violent

สยบบอสประจำบทเหล่านี้ ระดับสอง

0/5

สยบบอสประจำบทดังต่อไปนี้

  • บทที่ 6: Tsoagoth, The Brine King
  • บทที่ 7: Arakaali, Spinner of Shadows
  • บทที่ 8: Lunaris, Eternal Moon กับ Solaris, Eternal Sun
  • บทที่ 9: The Depraved Trinity
  • บทที่ 10: Kitava, The Insatiable

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับสอง

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผ่านอะบิสหนึ่งครั้ง
  • ผ่าน Breach หนึ่งครั้ง
  • สยบเมตามอร์ฟหนึ่งตัว
  • ผ่านไบล์ทหนึ่งครั้ง

ใช้งานสูตรขายของ

0/8

ทำการขายของตามสูตรการขายของเพื่อให้ได้ไอเทมดังต่อไปนี้ สูตรการขายของคือการขายของให้กับตัวละครที่ขายของตามรูปแบบเฉพาะที่จะทำให้ได้รับไอเทมพิเศษ ไม่ใช่การซื้อไอเทมจากร้านค้า

  • ขวดยาพลังชีวิต
  • Orb of Chance
  • Chaos Orb
  • Cartographer's Chisel
  • แผนที่
  • Sextant
  • Onyx Amulet
  • Prismatic Ring

ได้รับสัญญาณเรียกของเมเวน

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับสาม

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • สยบ Captain Clayborne, The Accursed ในแผนที่ Frozen Chabins โดยไม่สยบ Drowned Crew แม้แต่ตนเดียว
  • สยบ Ormud, Fiend of Blood ในแผนที่ Forking River โดยไม่ถูกปะทะจาก Water Vortex หรือ Collapsing Orb
  • สยบ Lycius, Midnight's Howl ในแผนที่ Lair ขณะที่เขากำลังแชนเนล Wolf Barrage
  • สยบ The Gorgon ในแผนที่ Sulphur Vents ขณะที่ผู้เล่นทุกคนติดสถานะ Petrify

แลกไพ่พยากรณ์

0/6

แลกไพ่พยากรณ์ที่มอบรางวัลตามชนิดดังต่อไปนี้

  • Scarab
  • คำพยากรณ์ที่เป็นไอเทม
  • หินสกิลวาล์
  • แผนที่
  • ไอเทมที่มีหกลิงค์
  • ไอเทมยูนิค

ได้รับของรางวัลพิธีกรรม

0/20

ซื้อหรือผัดผ่อนของสนองบรรณาการดังต่อไปนี้ด้วยบรรณาการ

  • Breach
  • Essence
  • Fossil
  • Harbinger
  • Talisman
  • กองพัน
  • คำพยากรณ์
  • พิธีกรรม
  • หินสกิล
  • เคอเรนซี่
  • เดลิเรียม
  • เพแรนดัส
  • เมตามอร์ฟ
  • เศษ
  • เอบิส
  • แผนที่
  • โจรกรรม
  • ไบล์ท
  • ไพ่พยากรณ์
  • ไอเทมยูนิค

ผ่านการเผชิญหน้า Harvest

0/4

ผ่านการเผชิญหน้า Harvest ดังต่อไปนี้

  • เก็บเกี่ยวเมล็ดหนึ่งแปลง
  • เก็บการคราฟ Harvest หนึ่งตัวเลือกในโต๊ะคราฟสวน
  • สยบบอส Harvest
  • เก็บเกี่ยวหัวใจแห่งสวน

ได้รับเบสไอเทมพิธีกรรม

0/9

แลกของบรรณาการเพื่อรับเบสไอเทมพิธีกรรม 9 จาก 27 ชนิดดังต่อไปนี้

  • Aetherwind Gloves
  • Archdemon Crown
  • Atonement Mask
  • Basemetal Treads
  • Blizzard Crown
  • Brimstone Treads
  • Cloudwhisper Boots
  • Darksteel Treads
  • Debilitation Gauntlets
  • Demon Crown
  • Dreamquest Slippers
  • Duskwalk Slippers
  • Gale Crown
  • Gauche Gloves
  • Gruelling Gauntlets
  • Imp Crown
  • Leyline Gloves
  • Nexus Gloves
  • Nightwind Slippers
  • Penitent Mask
  • Sinistral Gloves
  • Sorrow Mask
  • Southswing Gloves
  • Stormrider Boots
  • Taxing Gauntlets
  • Windbreak Boots
  • Winter Crown

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรม ระดับสาม

0/3

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผสมเศษพิธีกรรมให้เป็นภาชนะพิธีกรรม
  • ใช้ภาชนะพิธีกรรมไปกับแท่นบูชาพิธีกรรม
  • ใช้ภาชนะท่วมเลือดในเครื่องเปิดแผนที่ของคุณ

สยบเหล่าผู้พิชิตสุดขอบโลก

0/5

สยบเหล่าผู้พิชิตสุดขอบโลกดังต่อไปนี้

  • Baran, The Crusader
  • Veritania, The Redeemer
  • Al-Hezmin, The Hunter
  • Drox, The Warlord
  • Sirus, Awakener of Worlds

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับสี่

0/6

ผ่านการเผชิญหน้า 6 ใน 8 อย่างดังต่อไปนี้

  • สยบผู้นำ Warband (0/150)
  • สยบเอ็กไซล์อันธพาล (0/200)
  • เปิดกล่องนิรภัย (0/200)
  • ใช้ Shrine (0/250)
  • เปิดหีบเพแรนดัส (0/150)
  • สยบบอส Beyond (0/150)
  • ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน (0/75)
  • เปิดแผนที่ที่มีม็อด Fortune Favours the Brave (0/30)

ผ่านเขาวงกต

0/4

ใช้งาน Ascendancy Device จากเขาวงกตดังต่อไปนี้

  • Labyrinth
  • Cruel Labyrinth
  • Merciless Labyrinth
  • Eternal Labyrinth

ผ่านสถานหล่อหลอมของเมเวน

0/5

ผ่านสถานหล่อหลอมของเมเวนขณะที่มีบอสจำนวนดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

  • สาม
  • สี่
  • ห้า
  • หก
  • สิบ

ผ่านการเผชิญหน้าโจรกรรม

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าโจรกรรมดังต่อไปนี้

  • สัญญาจ้างโจรกรรม
  • พิมพ์เขียวโจรกรรม
  • สัญญาจ้างระดับยูนิค
  • สยบสองคู่แฝด

เลเวลถึง 90

เก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล 90 ภารกิจท้าทายนี้ยังถือว่าผ่านแม้ตัวละครของคุณจะตายหลังจากนั้น

อัพตารางพาสซีฟสมุดแผนที่

0/8

อัพแต้มพาสซีฟ 10 แต้มไปกับตารางพาสซีฟสมุดแผนที่ดังต่อไปนี้

  • Glennach Cairns
  • Haewark Hamlet
  • Lex Ejoris
  • Lex Proxima
  • Lira Arthain
  • New Vastir
  • Tirn's End
  • Valdo's Rest

ผ่านแผนที่ที่มีม็อด 8 ชนิด

0/30

ผ่านแผนที่แดงขั้นแรร์ที่มีม็อต 8 ชนิด แผนที่แดงจะเป็นแผนที่ที่มีระดับ 11 ถึง 16 การทำให้แผนที่นั้นมีม็อต 8 ชนิดสามารถทำได้โดยใช้ Vaal Orb กับแผนที่ระดับแรร์ ซึ่งแผนที่จะถือว่าผ่านเมื่อคุณสังหารบอสยูนิคประจำแผนที่นั้น การใช้งาน Sextant, Scarab และม็อตของซานะ จะไม่นับรวมกับม็อดจำนวนดังกล่าว

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรม ระดับสี่

0/15

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • Apocalyptic
  • Charged
  • Emboldening
  • Ensconced
  • Fortressed
  • Foul
  • Glacial
  • Haunted
  • Invigorating
  • Malevolent
  • Opulent
  • Sanguine
  • Suppressive
  • Vaal
  • Volatile

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับห้า

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • สยบบอส Delve หนึ่งตัว
  • สยบผู้บงการ
  • ผ่านแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์
  • ผ่าน Simulacrum

ผ่านแผนที่ระดับยูนิค

0/15

ผ่านแผนที่ระดับยูนิค 15 แผนที่จากทั้งหมด 18 แผนที่ต่อไปนี้ในสมุดแผนที่ แผนที่จะถือว่าผ่านเมื่อคุณสังหารบอสระดับยูนิคประจำแผนที่ แผนที่ที่ไม่มีบอสจะผ่านได้โดยการเปิดกล่องระดับยูนิคที่กำหนด

  • Acton's Nightmare
  • Caer Blaidd, Wolfpack's Den
  • Death and Taxes
  • Doryani's Machinarium
  • Hallowed Ground
  • Maelström of Chaos
  • Mao Kun
  • Oba's Cursed Trove
  • Olmec's Sanctum
  • Perandus Manor
  • Pillars of Arun
  • Poorjoy's Asylum
  • The Coward's Trial
  • The Putrid Cloister
  • The Twilight Temple
  • The Vinktar Square
  • Vaults of Atziri
  • Whakawairua Tuahu

สำรวจสมุดแผนที่

0/2

ผ่านภารกิจโบนัสและภารกิจโบนัสอเวคเคนนิ่งจำนวนดังต่อไปนี้

  • ภารกิจโบนัส (0/150)
  • ภารกิจโบนัสอเวคเคนนิ่ง (0/150)

ผ่านเควสของเมเวน

0/8

ผ่านเควสดังต่อไปนี้

  • เมเวน: Glennach Cairns
  • เมเวน: Haewark Hamlet
  • เมเวน: Lex Ejoris
  • เมเวน: Lex Proxima
  • เมเวน: Lira Arthain
  • เมเวน: New Vastir
  • เมเวน: Tirn's End
  • เมเวน: Valdo's Rest

ผ่านการเผชิญหน้าพิธีกรรม ระดับห้า

0/5

สยบบอสเหล่านี้รวมกันในการเผชิญหน้าพิธีกรรมครั้งเดียว

  • Guardian of the Phoenix (แผนที่ Forge of the Phoenix), Mephod, the Earth Scorcher (แผนที่ Summit), Kitava, The Destroyer (แผนที่ Lava Lake), The Infernal King (แผนที่ Caldera)
  • Guardian of the Hydra (แผนที่ Lair of the Hydra), Nassar, Lion of the Seas (แผนที่ Reef), Ambrius, Legion Slayer (แผนที่ Colosseum), Varhesh, Shimmering Aberration (แผนที่ Terrace)
  • Guardian of the Minotaur (แผนที่ Maze of the Minotaur), Stone of the Currents (แผนที่ Wharf), Gisale, Thought Thief (แผนที่ Scriptorium), Shock and Horror (แผนที่ Mineral Pools)
  • Guardian of the Chimera (แผนที่ Pit of the Chimera), Penitentiary Incarcerator (แผนที่ Dungeon), The Brittle Emperor (แผนที่ Wasteland), Stalker of the Endless Dunes (แผนที่ Dig)
  • Gorulis, Will-Thief (แผนที่ Infested Valley), Armala, the Widow (แผนที่ Sunken City), Visceris (แผนที่ Overgrown Ruin), Queen of the Great Tangle (แผนที่ Jungle Valley)

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับหก

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • ผ่านแผนที่ไบล์ท (0/20)
  • ไปถึง Delve ความลึกระดับ 250
  • ผ่านเซฟเฮาส์องค์กร (0/15)
  • สยบเมตามอร์ฟ ในห้องทดลองของทาเน (0/10)

อัพแต้มพาสซีฟใน Uncharted Realm

0/12

อัพแต้มพาสซีฟ 12 แต้มให้กับพาสซีฟสมุดแผนที่ Uncharted Realm

สยบเมเวน

รับคำเชิญของเมเวนและสยบเมเวน

ผ่านการเผชิญหน้า ระดับเจ็ด

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • สยบเหล่าบอสในแผนที่ Foundry ภายในเวลา 3 วินาทีของแต่ละตัว และไม่ถูกปะทะโดย Corpse Rain
  • สังหารเหล่าบอสในแผนที่ Bramble Valley โดยไม่ถูกปะทะโดย Slam ของ Melur Thornmail, Shrill Screech ของ Orvi Acidbeak และ Vine Spikes ของ Elida Blisterclaw
  • สังหาร Burtok, Conjurer of Bones ในแผนที่ Necropolis ขณะที่คุณได้รับผลจาก Bone Boil และเขากำลังติดสถานะ เลือดไหล
  • สังหาร Doedre the Defiler ในแผนที่ Sepulchre ขณะที่คุณมีสถานะ Doedre's Suffering, Doedre's Torment และ Doedre's Withering 5 ระดับ

พิสูจน์เกียรติของคุณ

0/1250

สยบบอส 1,250 ตัวขณะที่คุณมีเมเวนเป็นสักขีพยาน

ใส่อัญมณีผู้พิทักษ์ที่คราฟได้

0/20

ใส่อัญมณีผู้พิทักษ์ที่คราฟได้ 20 ใน 24 เม็ดดังต่อไปนี้

  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Glennach Cairns
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Haewark Hamlet
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lex Ejoris
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lex Proxima
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lira Arthain
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม New Vastir
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Tirn's End
  • อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Valdo's Rest
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Glennach Cairns
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Haewark Hamlet
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Lex Ejoris
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Lex Proxima
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Lira Arthain
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม New Vastir
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Tirn's End
  • อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Valdo's Rest
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Glennach Cairns
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Haewark Hamlet
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Lex Ejoris
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Lex Proxima
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Lira Arthain
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม New Vastir
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Tirn's End
  • อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Valdo's Rest

สยบเมเวนอย่างมีเงื่อนไข

0/4

ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้

  • สยบเมเวนโดยไม่ยอมให้ Volatile Orb ทำงานมากกว่า 16 ลูกในเวลาเดียวกัน
  • สยบเมเวนขณะที่มี บ่อโน้มถ่วง ทำงานอย่างน้อย 12 แห่ง
  • สยบเมเวนโดยที่ไม่ล้มเหลว Memory Game ของเธอ
  • สยบเมเวนโดยที่ไม่ถูกปะทะจาก Coil Beam ของเธอ

ผ่านการเผชิญหน้ามฤตยู

0/4

ผ่านการเผชิญหน้ามฤตยู 4 ใน 6 อย่างดังต่อไปนี้

  • Atziri ใน Alluring Abyss
  • Abaxoth, The End of All That Is
  • Chayula, Who Dreamt in their Domain
  • The Shaper ใน The Shaper's Realm
  • Uber Elder
  • Sirus, Awakener of Worlds ที่อเวคเคนนิ่งระดับ 8 หรือสูงกว่า

ฟาร์มท้ายเกม

0/4

ผ่านการเผชิญหน้า 4 อย่างจากรายการดังต่อไปนี้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด

  • เลเวล 100
  • สังหาร Izaro ใน Eternal Labyrinth (0/100)
  • ผ่านโจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ (0/25)
  • เก็บเกี่ยวหัวใจแห่งสวน (0/15)
  • ใช้ภาชนะท่วมเลือดกับแผนที่และผ่านพิธีกรรมทั้งหมดในพื้นที่ (0/50)
  • สยบเมเวน (0/40)