เซิฟเวอร์ Xbox กำลังถูกรีสตาร์ท ณ บัดนี้ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 กำลังถูกรีสตาร์ท ณ บัดนี้ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ Xbox อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

ตัวกรองไอเทมของ narniaguardian

leveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 14 มี.ค. 2020 19:41:46

Followers 1
คัดลอก 1

TeamMappingStrict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2020 01:51:36

Followers 5
คัดลอก 2
Version : 7.10.1

Mapping

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 2 ต.ค. 2020 02:27:11

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 7.10.3

StrictMapping

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 9 ต.ค. 2020 03:28:16

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 7.10.4

NoRares

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 1 เม.ย. 2020 15:16:05

Followers 1
คัดลอก 1

CasterLvl

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.0b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 16 ม.ค. 2021 02:25:09

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Followers 1
Version : 7.11.0

RangerLvl

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 13 ส.ค. 2020 17:15:41

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.9.3

TeamLeveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.0b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 17:51:23

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Followers 4
Version : 7.11.0

MeowyHatin

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 7 ก.ย. 2020 17:59:06

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.9.3

Leechers

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : narniaguardian
อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2020 21:04:25

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.1