ตัวกรองไอเทมของ peter_pakanun

XiaZRegular

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.2)
สร้างโดย : peter_pakanun
อัพเดทล่าสุด : 26 ก.ย. 2020 06:12:21

NeverSink's LOOTFILTER with Shaper voiceline and Full rare override

Followers 307
คัดลอก 272
Version : 7.10.0-sh-frs_fixed

XiaZRegular_AW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : peter_pakanun
อัพเดทล่าสุด : 14 มี.ค. 2020 23:54:54

NeverSink's LOOTFILTER with currency sound and Full rare set override and Animate Weapon.

Followers 57
คัดลอก 4