ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Still sane, Exile?

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 29 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ค. 3, 2016
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ต.ค. 26, 2023

ตัวละคร

ColaDoNotWantToDie
Berserker เลเวล 80
Hardcore League
ColaTHxThankForTrade
Occultist เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 40 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 121 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 18
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0