ไอเทมฟิลเตอร์ของ royland15

League Start

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 20 ส.ค. 2022 08:26:29

Version : 8.8.0a.2022.232.9

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 12 ธ.ค. 2022 02:40:01

Version : 8.9.0a.2022.346.5

League Start F

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 12 ธ.ค. 2022 02:44:25

Version : 8.9.0a.2022.346.5

Early Maps

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 13 ธ.ค. 2022 11:12:51

Version : 8.9.1.2022.347.12

Late Maps

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 14 ธ.ค. 2022 12:10:27

Version : 8.9.1.2022.348.13

Very Late Game

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : royland15
อัพเดทล่าสุด : 29 ธ.ค. 2022 03:00:56

Version : 8.9.4.2022.363.5