ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: 100% Die gloreichen Halunken

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 10 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ธ.ค. 24, 2017
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 30, 2021

ตัวละคร

delirium_pimpeldong
Assassin เลเวล 98
Standard League

ภารกิจความสำเร็จกับภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 110 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0