ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Rockhards!

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 110 (0.03 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.พ. 2, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ส.ค. 24, 2023

ตัวละคร

Bhaalxach
Marauder เลเวล 90
Hardcore League
BeyondAroused
Juggernaut เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 7 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 120 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 51
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0