ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Poultry Liberation Front

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 1123 (0.47 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ธ.ค. 31, 2015
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: มิ.ย. 11, 2022

ตัวละคร

DoatyMcFopdoodle
Trickster เลเวล 54
Hardcore League
BlytheMcFopdoodle
Trickster เลเวล 97
Standard League

ภารกิจความสำเร็จกับภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 11 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 125 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0