ตัวกรองไอเทมของ Espartano1973

CopyOf_NeverSink-2semistr-softcore

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 16:52:38

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

CopyOf_AAA Loot Filter NG

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 16:55:10

AAA Loot Filter for Path of Exile by Alex728 & Despero NG - Normal Game. Recomended for most players. Viable for Endgame and SSF. POE Forum Thread: https://ru.pathofexile.com/forum/view-thread/2440411

CopyOf_NeverSink-2semistr

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 16:56:58

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, always updated The most popular lootfilters, updated and refined since nearly 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

CopyOf_1. Starting Off. 4 WoDs Guides

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 16:59:38

Hey Everyone! This is a SSF filter for those that are playing my guide(s) and only want guide specific gear to show. It's a great filter to start off with. It'll give you a nice variety of options with gear while you level without having an overwhelming screen. This filter only filters gear. It shows ALL other types of drops (like Currency, Maps, Divination Cards, quality flasks and gems, obvious crafting recipes, etc.). You won't miss a thing. The filter is visually designed to help you recognize immediately (and easily) what has dropped and if you want it. If you're curious about the details of the filter's setup, I've explained it within the filter itself, at the top. ***The upgrade to this filter is "2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides". Thanks for stopping by!

CopyOf_2. Tops-84s-Fancies-Atlas.

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 17:03:37

This is the upgrade from my "1. Starting Off. 4 WoDs Guides" filter. Use this when you're only looking for the best BaseTypes of each stat (Accuracy, Energy Shield, etc.) for each Item Class. Again, if you're curious about the details of this filter's setup, I've explained it within the filter itself, at the top. As always, my filters only filter gear. ALL types of currency, maps, fragments, etc. are still displayed. ***The upgrade to this filter is "3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides". Thanks again!

CopyOf_AAA Loot Filter EGP

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 21:44:46

AAA Loot Filter for Path of Exile by Alex728 & Despero EGP - EndGame Plus. Extended EG version. Recomended for experienced players, only late game. POE Forum Thread: https://ru.pathofexile.com/forum/view-thread/2440411

CopyOf_ChappersVoicedFilter

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 21:45:51

***PLEASE DO NOT COPY THIS FILTER YOU WILL NOT GET ANY UPDATE THAT I MAKE PLEASE FOLLOW AND IT WILL UPDATE ON WHEN YOU LOG BACK ON*** Please feel free to message me on here or my gamertag for any issue that you have or adjustments you would like GT:ChappersJohn Based off The Neversink ConStrict 4 filter with some adjustments: *added voiced currency orbs *removed all non-influenced bases from showing *all influenced bases now show *adjusted some of the lower tier currencies and changed the colour

CopyOf_1. Starting Off. 4 Everyone

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : Espartano1973
อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2020 21:47:36

Hey Everyone! This SSF filter is a great filter for any build to start with. It'll give you a nice variety of options with gear while you level without having an overwhelming screen. This filter only filters gear. It shows ALL other types of drops (like Currency, Maps, Divination Cards, quality flasks and gems, obvious crafting recipes, etc.). You won't miss a thing. The filter is visually designed to help you recognize immediately (and easily) what has dropped and if you want it. If you're curious about the details of the filter's setup, I've explained it within the filter itself, at the top. ***The upgrade to this filter is "2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 Everyone". Thanks for stopping by!