ตัวกรองไอเทมของ MatheusSamareli

CopySink-2semistr

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2b)
สร้างโดย : MatheusSamareli
อัพเดทล่าสุด : 16 ธ.ค. 2019 22:23:37

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, always updated The most popular lootfilters, updated and refined since nearly 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

VoicedFilter

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1g)
สร้างโดย : MatheusSamareli
อัพเดทล่าสุด : 19 ม.ค. 2020 20:34:19

Based off The Neversink ConStrict 4 filter with some adjustments: *added voiced currency orbs *removed all non-influenced bases from showing *all influenced bases now show *adjusted some of the lower tier currencies and changed the colour *updated to current pc market for tiers of uniques *updated to current pc market for tiers of div cards

VoicedT1Rare

ระบบ: Xbox (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1g)
สร้างโดย : MatheusSamareli
อัพเดทล่าสุด : 19 ม.ค. 2020 20:35:48

Based off The Neversink ConStrict 4 filter with some adjustments: *added voiced currency orbs *added T1 Rares and all rings and amulets *all influenced bases now show *adjusted some of the lower tier currencies and changed the colour *updated to current pc market for tiers of uniques *updated to current pc market for tiers of div cards