ขอคำแนะนำ เข้าเล่นเกมไม่ได้

ขึ้น Exception

CreateShaderResourceViewEx the Parameter is incorrect
Last bumpedเมื่อ 28 ต.ค. 2020 09:43:00

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม