unlink steam account

ส่งเรื่องไปทาง support@grindinggear.com อาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้เมลตอบกลับเลย - -
Last bumpedเมื่อ 22 ต.ค. 2018 21:12:21
ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ เมล ตอบกลับ ทีมงานมันมีอยู่ป่าววะเนี่ย
ปกติเขาจะตอบภายใน สัปหาด์ นะครับ ลองเช็คอีกทีว่าได้ส่งไปแล้วจริงๆ และถูก email (ตรวจสอบในกล่อง Sent box )

ลองตรวจสอบว่าเมลตอบกลับไม่ได้โดนส่งไปยัง spam folder ด้วยครับ

ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นทั้ง 2 ข้อนี้ ลองส่งไปอีกฉบับก็ได้ครับ ถ้าไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวผมลองถามคนรู้จักให้ครับ
http://xiaz.tv
ผมลองติดต่อให้แล้วครับ เขาว่าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เพราะไม่มี email ของคุณในระบบ

ลอง ส่งข้อความ PM ไปที่ Support ดูนะครับ
http://xiaz.tv

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม