เคอเรนซี่

ชื่อ ความจุ คำอธิบาย
Icon Apprentice Cartographer's Sextant 10 เพิ่ม หรือ เปลี่ยนชนิด Mod ให้กับแผนที่สีขาวขณะอบู่บนสมุดแผนที่โลก. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนแผนที่สีขาวของสมุดแผนที่โลกเพื่อใช้งาน
Icon Armourer's Scrap 40 พัฒนาคุณภาพของเกราะ. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนเกราะเพื่อใช้งาน จะมีผลมากขึ้นเมื่อใช้กับเกราะที่ระดับความหายากต่ำ ระดับคุณภาพสูงสุดคือ 20%
Icon Blacksmith's Whetstone 20 พัฒนาคุณภาพของอาวุธ. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่อาวุธเพื่อใช้งาน จะมีผลมากขึ้นเมื่อใช้กับอาวุธที่ระดับความหายากต่ำ ระดับคุณภาพสูงสุดคือ 20%
Icon Blessed Orb 20 สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติติดตัวบนไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ และคลิกซ้ายบนไอเท็มอื่นเพื่อใช้งาน
Icon Cartographer's Chisel 20 พัฒนาคุณภาพของแผนที่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่แผนที่เพื่อใช้งาน จะมีผลมากขึ้นเมื่อใช้กับแผนที่ที่ระดับความหายากต่ำ ระดับคุณภาพสูงสุดคือ 20%
Icon Chaos Orb 10 หลอมแรร์ไอเทม เพื่อสุ่มคุณสมบัติทุกอย่างใหม่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ Rare Item เพื่อใช้งาน
Icon Chromatic Orb 20 หลอมสีของซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเท็มที่มีซอคเก็ทเพื่อใช้งาน
Icon Divine Orb 10 สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติบนไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบน Magic, Rare หรือ Unique Item เพื่อใช้งาน
Icon Exalted Orb 10 เสริมพลังแรร์ไอเทม เพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ Rare Item เพื่อใช้งาน ซึ่ง Rare Item อาจมีการสุ่มได้สูงสุดหกคุณสมบัติ
Icon Gemcutter's Prism 20 พัฒนาคุณภาพของเจ็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่เจ็มเพื่อใช้งาน ระดับคุณภาพสูงสุดคือ 20%
Icon Glassblower's Bauble 20 พัฒนาคุณภาพของขวด. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ขวดเพื่อใช้งาน จะมีผลมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้กับขวดที่ระดับความหายากต่ำ ระดับคุณภาพสูงสุดคือ 20%
Icon Jeweller's Orb 20 หลอมจำนวนซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเท็มที่มีซอคเก็ทเพื่อใช้งาน ค่าคุณภาพของไอเท็มจะถูกใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ซอคเก็ทเพิ่ม
Icon Journeyman Cartographer's Sextant 10 เพิ่ม หรือ เปลี่ยนชนิด mod ไปยังแผนที่สีเหลืองหรือสีขาวบนสมุดแผนที่โลก. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนแผนที่สีเหลืองของสมุดแผนที่โลกเพื่อใช้งาน
Icon Master Cartographer's Sextant 10 เพิ่ม หรือ เปลี่ยนชนิด mod ลงในแผนที่ใดๆ บนสมุดแผนที่โลก. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนแผนที่ต่างๆ ของสมุดแผนที่โลกเพื่อใช้งาน
Icon Mirror of Kalandra 10 สร้างมิเรอร์จำลองของไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็ม จากนั้นคลิกซ้ายบนไอเท็มที่สวมใส่ได้ซึ่งไม่ใช่ยูนิคเพื่อใช้งาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนมิเรอร์ที่จำลองมาได้
Icon Orb of Alchemy 10 อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นแรร์ไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนไอเท็มปกติเพื่อใช้งาน
Icon Orb of Alteration 20 หลอมแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ Magic Item เพื่อใช้งาน
Icon Orb of Annulment 20 ลบม็อดหนึ่งอย่างออกจากไอเท็มแบบสุ่ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเท็มระดับ magic หรือ rare เพื่อใช้
Icon Orb of Augmentation 30 เสริมพลังแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ Magic Item เพื่อใช้งาน ซึ่ง Magic Item อาจมีการสุ่มได้สูงสุดสองคุณสมบัติ
Icon Orb of Chance 20 อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นระดับความหายากแบบสุ่ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนไอเท็มปกติเพื่อใช้งาน
Icon Orb of Fusing 20 หลอมลิงก์ระหว่างซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเท็มที่มีซอคเก็ทเพื่อใช้งาน ค่าคุณภาพของไอเท็มจะถูกใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ลิงก์เพิ่ม
Icon Orb of Regret 40 ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสกิล. คลิกขวาบนไอเท็มนี้เพื่อใช้งาน
Icon Orb of Scouring 30 ลบคุณสมบัติทั้งหมดออกจากไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบน Magic หรือ Rare Item เพื่อใช้งาน
Icon Orb of Transmutation 40 อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นแมจิคไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนไอเท็มปกติเพื่อใช้งาน
Icon Portal Scroll 40 สร้างพอร์ทัลไปยังเมือง. คลิกขวาบนไอเท็มนี้เพื่อใช้งาน
Icon Regal Orb 10 อัพเกรด Magic Item เป็น Rare Item. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ Magic Item เพื่อใช้งาน คุณสมบัติปัจจุบันจะยังคงอยู่ และเพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้าไป
Icon Scroll of Wisdom 40 ตรวจสอบไอเท็ม. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ และคลิกซ้ายบนไอเท็มที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อใช้งาน
Icon Vaal Orb 10 คอร์รัปต์ไอเท็ม ปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้. คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายที่ไอเท็มเพื่อทำการคอร์รัปต์ จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนไอเท็มที่คอร์รัปต์แล้วได้อีก