เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

Amulet

Name เลเวล ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Onyx Amulet 25 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม
10 to 16
Icon Jet Amulet 1 ต้านทานธาตุทั้งหมด
8 to 12
Icon Astrolabe Amulet 75 Local Item Can Roll All Influences
Local Implicit Mod Cannot Be Changed
1
1
Icon Jade Amulet 7 Dex เพิ่มเติม
20 to 30
Icon Ruby Amulet 50 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน
20 to 30
Icon Turquoise Amulet 20 Dex และ Int เพิ่มเติม
16 to 24
Icon Citrine Amulet 20 Str และ Int เพิ่มเติม
16 to 24
Icon Agate Amulet 20 Str และ Int เพิ่มเติม
16 to 24
Icon Lapis Amulet 7 Int เพิ่มเติม
20 to 30
Icon Gold Amulet 15 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม
12 to 20
Icon Coral Amulet 3 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที
120 to 240
Icon Marble Amulet 74 Life Regeneration Rate Per Minute %
72 to 96
Icon Paua Amulet 3 อัตราการฟื้นฟูมานา +%
20 to 30
Icon Blue Pearl Amulet 77 อัตราการฟื้นฟูมานา +%
48 to 56
Icon Simplex Amulet 25 Local Maximum Prefixes Allowed +
Local Maximum Suffixes Allowed +
Local Implicit Mod Cannot Be Changed
Local Explicit Mod Effect +%
-1
-1
1
25
Icon Amber Amulet 7 Str เพิ่มเติม
20 to 30
Icon Horned Talisman 1 Projectile Base Number Of Targets To Pierce
Local Stat Monsters Pick Up Item
2
1
Icon Undying Flesh Talisman 1 จำนวน Zombie
Base Number Of Skeletons Allowed
จำนวน Spectre
Local Stat Monsters Pick Up Item
1
1
Icon Mandible Talisman 1 Attack And Cast Speed +%
Local Stat Monsters Pick Up Item
6 to 10
1
Icon Writhing Talisman 35 Attack Damage +%
Local Stat Monsters Pick Up Item
20 to 30
1
Icon Black Maw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Local มี X ซอคเก็ท
1
1
Icon Bonespire Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
มานาสูงสุด +%
1
20 to 30
Icon Ashscale Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายจากไฟ +%
1
20 to 30
Icon Lone Antler Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายจากสายฟ้า +%
1
20 to 30
Icon Deep One Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายจากน้ำแข็ง +%
1
20 to 30
Icon Breakrib Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายทางกายภาพ +%
1
20 to 30
Icon Deadhand Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายจากเคออส +%
1
19 to 31
Icon Rot Head Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Fishing Bite Sensitivity +%
1
30 to 40
Icon Hexclaw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
1
40 to 50
Icon Primal Skull Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Life Regeneration Rate Per Minute %
1
120
Icon Wereclaw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
1
24 to 36
Icon Splitnewt Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Chance To Freeze Shock Ignite %
1
4 to 6
Icon Clutching Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Global Defences +%
1
15 to 25
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Fire Damage Taken % As Cold
1
50
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Fire Damage Taken % As Lightning
1
50
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Cold Damage Taken % As Fire
1
50
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Cold Damage Taken % As Lightning
1
50
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Lightning Damage Taken % As Cold
1
50
Icon Avian Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Lightning Damage Taken % As Fire
1
50
Icon Fangjaw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
พลังชีวิตสูงสุด +%
1
8 to 12
Icon Spinefuse Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
เพิ่ม % จำนวนไอเท็ม
1
6 to 10
Icon Three Rat Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
All Attributes +%
1
12 to 16
Icon Monkey Twins Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
1
5 to 8
Icon Longtooth Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Base Additional Physical Damage Reduction %
1
4 to 6
Icon Rotfeather Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายทั้งหมด
1
25 to 35
Icon Monkey Paw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Add Power Charge On Kill % Chance
1
10
Icon Monkey Paw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Add Frenzy Charge On Kill % Chance
1
10
Icon Monkey Paw Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Endurance Charge On Kill %
1
10
Icon Three Hands Talisman 1 Local Stat Monsters Pick Up Item
Physical Damage % To Add As Random Element
1
6 to 12
Icon Chrysalis Talisman 35 Local Stat Monsters Pick Up Item
ความเสียหายของเวท +%
1
20 to 30

Belt

Name เลเวล ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Stygian Vise 1 Local Has X Abyss Sockets
1
Icon Vanguard Belt 73 การลดลงของอัตราพื้นฐานของความเสียหายกายกาพและค่าหล่บหลีก
260 to 320
Icon Micro-Distillery Belt 20 Cannot Use Flask In Fifth Slot
Flask Effect +%
1
20
Icon Chain Belt 2 โล่พลังงาน
9 to 20
Icon Crystal Belt 73 โล่พลังงาน
60 to 80
Icon Leather Belt 10 พลังชีวิตสูงสุด
25 to 40
Icon Rustic Sash 2 ความเสียหายทางกายภาพ +%
12 to 24
Icon Golden Obi 12 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม
20 to 30
Icon Heavy Belt 10 Str เพิ่มเติม
25 to 35
Icon Studded Belt 20 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
20 to 30
Icon Cloth Belt 20 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
15 to 25
Icon Mechalarm Belt 70 Local Display Trigger Summon Taunting Contraption On Flask Use
20

Ring

Name เลเวล ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Iron Ring 2 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
1
4
Icon Steel Ring 78 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 4
10 to 14
Icon Golden Hoop 12 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม
8 to 12
Icon Jet Ring 15 Global Defences +%
5 to 10
Icon Prismatic Ring 30 ต้านทานธาตุทั้งหมด
8 to 10
Icon Amethyst Ring 38 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน
9 to 13
Icon Two-Stone Ring 20 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า
12 to 16
Icon Sapphire Ring 8 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน
20 to 30
Icon Diamond Ring 25 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล
20 to 30
Icon Opal Ring 78 เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
15 to 25
Icon Two-Stone Ring 20 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง
12 to 16
Icon Two-Stone Ring 20 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า
12 to 16
Icon Ruby Ring 16 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน
20 to 30
Icon Moonstone Ring 25 โล่พลังงาน
15 to 25
Icon Coral Ring 4 พลังชีวิตสูงสุด
20 to 30
Icon Paua Ring 5 มานาสูงสุด
20 to 30
Icon Gold Ring 20 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม
6 to 15
Icon Breach Ring 1 Local Item Stats Are Doubled In Breach
1
Icon Topaz Ring 12 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน
20 to 30
Icon Vermillion Ring 80 พลังชีวิตสูงสุด +%
5 to 7
Icon Cerulean Ring 80 มานาสูงสุด +%
8 to 10
Icon Cogwork Ring 25 Local Maximum Prefixes Allowed +
Local Maximum Suffixes Allowed +
Local Implicit Mod Cannot Be Changed
-1
1
1
Icon Geodesic Ring 25 Local Maximum Prefixes Allowed +
Local Maximum Suffixes Allowed +
Local Implicit Mod Cannot Be Changed
1
-1
1
Icon Unset Ring 45 Local มี X ซอคเก็ท
1