ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
81 4. Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 743 45
82 Ultimatum Slam Strict SSF terence_ PC 57 45
83 BEASTfilter - Starter Dissolator PC 354 44
84 NeverSink-3-Zh-Tw Firulife PC 1,453 44
85 SimpleFilter MidGame koszmarnica PC 72 42
86 Ascetic SmilingKnight PC 115 40
87 Xai Filter Semi Strict xaitv PC 113 38
88 L2_Mapping_HW ffhighwind PC 129 36
89 4. Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 519 32
90 Strict terence_ PC 41 32
91 OFTRTA_HIGH Muldini PC 381 31
92 Ultimatum Archmage terence_ PC 48 31
93 Beaniesbro EGP D iwearbeanies PC 52 30
94 3.14 Havoc Strict v1.14 Havoc6 PC 167 28
95 1A-Caster-1.14 Havoc6 PC 130 28
96 Boosted Summoner BoostCoder PC 154 28
97 ARP_ULTIMA_REG_V1 Angry_Roleplayer PC 63 28
98 Boosted Caster BoostCoder PC 179 26
99 Xai Filter Nugistrict xaitv PC 83 25
100 NeverSink-4-Zh-Tw Firulife PC 1,259 24