ตัวกรองไอเทมของ Everground

Black_Phil_Standard_Uber_Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2020 13:41:21

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.8.6

EG_Harvest_STRICT

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1d)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 9 ก.ค. 2020 23:18:57

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.9.3

RF SSF Oct 2020

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 22 พ.ย. 2020 13:30:41

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.5

Endless Delve

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 11 ธ.ค. 2020 13:00:17

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.5

Endless Delve Neversink Caster

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 11 ธ.ค. 2020 14:54:35

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.5.2020.346.16

RF_Creep_SSF

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 30 ธ.ค. 2020 01:24:56

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.5

EG_Standard_Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 30 ธ.ค. 2020 14:05:59

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.10.5.2020.365.16

EG_Ritual_Normal_SSF

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 12:20:48

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.0

SSF_Toxic_Rain_Trickster

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : Everground
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.พ. 2021 19:53:34

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.2