ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 105,197 32,645
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 87,361 10,760
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 82,691 7,881
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 67,068 4,041
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 55,211 2,292
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 45,273 1,491
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 31,584 979
8 AAAACaster Tytykiller PC 18,611 2,490
9 AAAARanged Tytykiller PC 15,312 1,078
10 AAAAMelee Tytykiller PC 14,879 858
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 10,747 296
12 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 6,088 1,866
13 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 5,871 2,061
14 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 5,695 304
15 Leveling Minion Build Sylow PC 5,672 2,215
16 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 5,234 166
17 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 5,144 72
18 Reim_Starter riozio PC 4,970 1,322
19 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 4,705 90
20 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 3,999 46