ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 59,936 21,409
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 50,680 7,753
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 47,452 6,020
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 37,571 3,191
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 29,310 1,779
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 22,583 1,087
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 14,204 685
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 4,319 1,528
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 4,224 1,486
10 AAAACaster Tytykiller PC 3,995 851
11 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 3,230 191
12 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 2,999 111
13 Reim_Starter riozio PC 2,931 750
14 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 2,743 61
15 AAAARanged Tytykiller PC 2,713 336
16 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 2,703 32
17 AAAAMelee Tytykiller PC 2,655 320
18 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 2,326 33
19 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 2,160 355
20 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 2,075 25