ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 45,608 15,873
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 39,099 6,121
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 36,857 4,792
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 29,212 2,605
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 22,807 1,404
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 17,535 782
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 11,406 528
8 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 3,290 1,220
9 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 2,867 962
10 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 2,235 101
11 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 2,112 59
12 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 1,975 27
13 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 1,960 40
14 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 1,723 19
15 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 1,692 298
16 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 1,562 11
17 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 1,490 16
18 Current Farmingfilter NeverSink PC 1,383 60
19 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 1,339 265
20 AAA Loot Filter EGP Alex728GT PC 1,332 166