ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular NeverSink PC 21,862 6,440
2 NeverSink-2semistr NeverSink PC 18,883 3,016
3 NeverSink-3strict NeverSink PC 17,205 2,191
4 NeverSink-4verystr NeverSink PC 12,655 923
5 NeverSink-5uberstr NeverSink PC 9,107 411
6 NeverSink-6uberplu NeverSink PC 7,151 241
7 NeverSink-1soft NeverSink PC 5,408 239
8 Starting Off Filter Wrecker_of_Days PC 1,555 458
9 3_9 Regular Start chistor_ PC 791 495
10 All Setup Filter Wrecker_of_Days PC 756 133
11 Mid Metamorph Ziz Zizaran PC 670 300
12 Early Metamorph Ziz Zizaran PC 653 366
13 End Metamorph Ziz Zizaran PC 619 216
14 3_9 Strict Start chistor_ PC 480 185
15 Strict Metamorph Zizaran PC 434 76
16 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 400 119
17 NS_SemiStrict camuflado_cz Playstation 4 365 346
18 Sovereign General StupidFatHobbit PC 243 30
19 NS_Regular camuflado_cz Playstation 4 238 158
20 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 236 32