ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 84,917 26,465
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 71,855 9,135
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 68,159 6,986
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 55,535 3,647
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 45,379 2,042
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 36,949 1,288
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 25,746 796
8 AAAACaster Tytykiller PC 13,452 1,452
9 AAAARanged Tytykiller PC 11,142 550
10 AAAAMelee Tytykiller PC 10,992 519
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 8,350 224
12 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 5,045 1,636
13 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 4,986 1,735
14 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 4,592 250
15 Reim_Starter riozio PC 4,309 1,129
16 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 4,266 141
17 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 4,086 52
18 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 3,836 80
19 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 3,271 42
20 Leveling Carrion Golem Sylow PC 3,182 1,165