ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 124,347 39,521
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 102,105 12,588
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 98,193 9,667
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 80,395 5,395
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 66,478 3,045
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 53,912 1,905
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 36,528 1,165
8 AAAACaster Tytykiller PC 22,041 2,972
9 AAAARanged Tytykiller PC 18,224 1,358
10 AAAAMelee Tytykiller PC 17,731 1,110
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 12,908 352
12 Leveling Minion Build Sylow PC 7,745 3,373
13 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 7,192 2,129
14 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 6,700 380
15 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 6,517 2,263
16 AAAAMinions Tytykiller PC 6,436 392
17 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 6,171 89
18 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 6,105 211
19 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 5,492 133
20 Reim_Starter riozio PC 5,425 1,464