ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 150,979 48,537
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 123,000 15,402
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 118,847 11,660
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 96,800 6,320
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 79,438 3,429
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 64,131 2,177
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 43,238 1,413
8 AAAACaster Tytykiller PC 27,169 4,028
9 AAAAMelee Tytykiller PC 21,577 1,632
10 AAAARanged Tytykiller PC 21,492 1,636
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 15,307 435
12 AAAAMinions Tytykiller PC 9,513 655
13 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 8,461 2,453
14 Leveling Minion Build Sylow PC 8,430 3,672
15 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 8,085 438
16 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 7,606 123
17 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 7,415 2,563
18 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 7,381 249
19 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 6,657 162
20 Reim_Starter riozio PC 6,502 1,635