ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 24,158 7,743
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 20,828 3,478
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 19,212 2,649
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 14,321 1,218
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 10,365 573
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 8,037 304
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 5,990 284
8 WoDs Guide Specific STARTING OFF Filter Wrecker_of_Days PC 1,828 571
9 WoDs Guide Specific ALL SETUP Filter Wrecker_of_Days PC 921 194
10 Mid Metamorph Ziz Zizaran PC 740 353
11 End Metamorph Ziz Zizaran PC 724 277
12 Early Metamorph Ziz Zizaran PC 705 395
13 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 582 161
14 Strict Metamorph Zizaran PC 474 86
15 Sovereign General StupidFatHobbit PC 298 42
16 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 293 40
17 NeverSink-2semistr Alexander_GGG Xbox One 256 256
18 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 250 47
19 WoDsGuideSpecific NO LOW CURRENCY Filter Wrecker_of_Days PC 241 27
20 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit PC 219 15