ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 59,293 21,089
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 50,214 7,664
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 46,970 5,925
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 37,157 3,124
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 28,934 1,729
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 22,294 1,060
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 14,088 681
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 4,233 1,499
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 4,160 1,471
10 AAAACaster Tytykiller PC 3,905 834
11 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 3,188 183
12 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 2,961 113
13 Reim_Starter riozio PC 2,883 737
14 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 2,707 59
15 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 2,674 29
16 AAAARanged Tytykiller PC 2,641 329
17 AAAAMelee Tytykiller PC 2,592 316
18 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 2,301 32
19 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 2,124 354
20 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 2,055 23