ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 118,173 37,213
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 97,493 11,982
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 93,470 9,153
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 76,359 4,936
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 62,857 2,761
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 51,023 1,718
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 34,864 1,073
8 AAAACaster Tytykiller PC 20,300 2,645
9 AAAARanged Tytykiller PC 16,796 1,177
10 AAAAMelee Tytykiller PC 16,424 965
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 11,982 318
12 Leveling Minion Build Sylow PC 7,074 3,037
13 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 6,834 2,039
14 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 6,334 2,198
15 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 6,324 352
16 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 5,794 80
17 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 5,786 196
18 Reim_Starter riozio PC 5,330 1,428
19 AAAAMinions Tytykiller PC 5,270 301
20 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 5,208 123