ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
41 terence_ terence_ PC 77 77
42 BEAST 5 - 2 Regular Dissolator PC 73 32
43 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 73 0
44 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 72 1
45 Adngamer - Estricto pableras PC 72 29
46 SSF mapping - Bows Dsfarblarwaggle PC 65 21
47 NeverSink-2semistr WiryRed Dragon Xbox One 64 27
48 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 61 0
49 OFTRTA_TIGHT Muldini PC 61 4
50 terence_strict terence_ PC 60 38
51 WoDs STARTING OFF Filter for Everyone Wrecker_of_Days PC 57 9
52 ChappersVoicedFilter ChappersJohn Xbox One 53 38
53 NeverSink-4verystr WiryRed Dragon Xbox One 51 15
54 NeverSink-3strict WiryRed Dragon Xbox One 51 12
55 Caster racing Dsfarblarwaggle PC 46 12
56 WoDsGuideSpecific NO LOW CURRENCY Filter Wrecker_of_Days Playstation 4 43 6
57 ChappersVoicedT1Rare ChappersJohn Xbox One 43 31
58 BEAST 5 - 3 Lategame Dissolator PC 39 8
59 NeverSink-5uberstr WiryRed Dragon Xbox One 37 8
60 WoDs ALL SETUP Filter for Everyone Wrecker_of_Days PC 36 6