เกี่ยวกับไอเทมฟิลเตอร์

บล็อกต่างๆ

Syntax พื้นฐานนี้เป็นการรวบรวมบล็อก Show กับ Hide ที่จะระบุเงื่อนไขต่างๆสิ่งที่ตรงกับบล็อก Show จะปรากฏและสิ่งที่ตรงกับบล็อก Hide จะถูกซ่อน ถ้ามีหลายเงื่อนไขใน บล็อกหนึ่งก็จะต้องตรงกับทุกเงื่อนไขถึงจะตรงกับไอเทมชิ้นหนึ่ง

ชื่อ
คำอธิบาย
Show
หากมีไอเทมอะไรที่ตรงกับเงื่อนไขในบล็อก "Show" ไอเทมนั้นจะปรากฏ
ตัวอย่าง
Show
  Rarity >= Rare
Hide
หากมีไอเทมใดๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขในบล็อก "Hide" ไอเทมนั้นจะถูกซ่อน
ตัวอย่าง
Hide
  BaseType "Scroll of Wisdom"
Continue
A "Show" or "Hide" block may use "Continue" to indicate that filter rule matching should not stop when an item matches this block. The example will hide all items dropped below level 85, unless they have 6 sockets and an item level above 80.
ตัวอย่าง
Hide
  ItemLevel < 85
  Continue
              
Show
  ItemLevel > 80
  Sockets 6
  PlayEffect Blue

Operators

Operator
คำอธิบาย
=
เท่ากับ
!
ไม่เท่ากับ
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
<
น้อยกว่า
>
มากกว่า
==
ตรงกันทุกประการ

เงื่อนไขต่างๆ

คุณสามารถตั้งเงื่อนไขในการแสดงหรือซ่อนไอเทม

ชื่อ
คำอธิบาย
AlternateQuality
กรองตามหินสกิลคุณภาพพิเศษ
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
AlternateQuality True
AnyEnchantment
กรองตามไอเทมที่ได้รับการเอนแชนท์จากเขาวงกต
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
AnyEnchantment True
AreaLevel
กรองตามไอเทมที่ดรอปในพื้นที่หรือขอบข่ายเลเวลซึ่งช่วยได้เป็นหลักในหมวดการเก็บเลเวลของไอเทมฟิลเตอร์ มันจะช่วยให้ปิดหมวดการเก็บเลเวลสำหรับตัวละครเลเวลสูงหรือการเผย Scroll of Wisdom กับหินสกิลในฟิลเตอร์ที่เข้มงวดกว่าขณะที่เก็บเลเวล
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
AreaLevel < 30
ใหม่
BaseArmour
กรองตามค่าเกราะพื้นฐาน
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
BaseArmour > 500
ใหม่
BaseDefencePercentile
กรองตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่าป้องกันพื้นฐาน สำหรับไอเทมที่ไม่ใช่ไอเทมสวมใส่ จะมีเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่าป้องกันพื้นฐานเป็น 0 สำหรับไอเทมสวมใส่ จะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 100 เพราะค่าป้องกันที่ไม่มีการสุ่มนั้นจะถูกนับว่าอยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 100 ไม่เช่นนั้นค่านี้จะถูกคำนวณให้เป็นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ไทล์จากค่าตัวเลขของค่าป้องกันทุกชนิด
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
BaseDefencePercentile >= 90
ใหม่
BaseEnergyShield
กรองตามโล่พลังงานพื้นฐาน
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
BaseEnergyShield > 200
ใหม่
BaseEvasion
กรองตามอัตราการหลบหลีกพื้นฐาน
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
BaseEvasion >= 153
BaseType
กรองตามชื่อประเภทเบสไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อไอเทม
ตัวอย่าง
BaseType "Thicket Bow"
ใหม่
BaseWard
กรองตามวอร์ดคุ้มภัยพื้นฐาน
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
BaseWard >= 20
BlightedMap
กรองตามแผนที่ไบล์ท
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
BlightedMap False
Class
กรองตามชื่อประเภทไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อชนิดไอเทม
ตัวอย่าง
Class Currency
Corrupted
กรองตามไอเทมที่มีมลทินหรือไร้มลทิน
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
Corrupted True
CorruptedMods
กรองตามจำนวนม็อดมลทิน
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
CorruptedMods >= 1
DropLevel
กรองตามเลเวลที่จะเริ่มดรอปไอเทมชิ้นนี้
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
DropLevel > 65
ElderItem
กรองตามไอเทม Elder
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
ElderItem True
ElderMap
กรองตามแผนที่ที่มีอิทธิพลเอลเดอร์หรืออิทธิพลที่ไม่ใช่เอลเดอร์
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
ElderMap False
EnchantmentPassiveNode
กรองจิวเวลกลุ่มตามประเภทการเอนแชนท์
ค่าต่างๆ
ชื่อการเอนแชนท์จิวเวลกลุ่ม
ตัวอย่าง
EnchantmentPassiveNode "Damage over Time"
EnchantmentPassiveNum
กรองคลัสเตอร์จิวเวลตามจำนวนพาสซีฟที่มี เงื่อนไขนี้จะตรวจแค่ม็อด "เพิ่มจำนวนพาสซีฟ X" เพียงเท่านั้น
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
EnchantmentPassiveNum > 5
FracturedItem
กรองตามไอเทมที่แตกร้าวหรือไม่แตกร้าว
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
FracturedItem True
GemLevel
กรองตามเลเวลของหินสกิล
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
GemLevel > 15
GemQualityType
กรองตามประเภทคุณภาพของหินสกิลอย่างเจาะจง
ค่าต่างๆ
Superior, Divergent, Anomalous, Phantasmal
ตัวอย่าง
GemQualityType Anomalous
HasEnchantment
กรองตามการเอนแชนท์เขาวงกต
ค่าต่างๆ
Numeric, ชื่อการเอนแชนท์เขาวงกต
ตัวอย่าง
HasEnchantment "Enchantment Bane Damage 2"
HasExplicitMod
กรองตามชื่อม็อดที่มีเงื่อนไขทางตัวเลขเพื่อหาตัวเลขจำนวนม็อด
ค่าต่างๆ
Numeric, ชื่อม็อด
ตัวอย่าง
HasExplicitMod >=2 "of Haast" "of Tzteosh" "of Ephij"
HasInfluence
กรองตามไอเทมที่ได้รับอิทธิพล
ค่าต่างๆ
Shaper, Elder, Crusader, Hunter, Redeemer, Warlord, None
ตัวอย่าง
HasInfluence Shaper
Height
ความสูงของไอเทมในช่องเก็บของของคุณ
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
Height <= 2
Identified
กรองตามไอเทมที่ส่องแล้ว
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
Identified True
ItemLevel
กรองตามไอเทมเลเวล
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
ItemLevel >= 65
LinkedSockets
กรองตามขนาดของรูที่เชื่อมกันมากที่สุด
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
LinkedSockets >= 5
MapTier
กรองแผนที่ตามระดับแผนที่
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
MapTier >= 15
Mirrored
กรองตามไอเทมภาพสะท้อน
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
Mirrored False
Prophecy
กรองตามชื่อคำทำนาย
ค่าต่างๆ
ชื่อคำทำนาย
ตัวอย่าง
Prophecy "Fated Connections"
Quality
กรองตามคุณภาพ
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
Quality > 15
Rarity
กรองตามความหายาก
ค่าต่างๆ
Normal, Magic, Rare, Unique
ตัวอย่าง
Rarity > Magic
Replica
กรองตามไอเทมยูนิคเลียนแบบ
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
Replica True
ใหม่
Scourged
กรองตามไอเทมอาบมิติอสูร
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
Scourged True
ShapedMap
กรองตามแผนที่ Shaped
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
ShapedMap True
ShaperItem
กรองตามไอเทม Shaper
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
ShaperItem True
SocketGroup
กรองตามกลุ่มของรูที่เชื่อมกันบนไอเทม ตัวอย่างนี้จะแสดงผลไอเทมที่มีรูที่เชื่อมกัน 5 รูหรือมากกว่า โดยที่มีอย่างน้อยสามรูที่เป็นรูเขียว
ค่าต่างๆ
Numeric, R:แดง, G:เขียว, B:น้ำเงิน, A:Abyss, D:Delve, W:ขาว
ตัวอย่าง
SocketGroup >= 5GGG
Sockets
กรองตามจำนวนรูหรือสีบนไอเทม ตัวอย่างเช่น
ค่าต่างๆ
Numeric, R:แดง, G:เขียว, B:น้ำเงิน, A:Abyss, D:Delve, W:ขาว
ตัวอย่าง
Sockets >= 5GGG
StackSize
กรองเงินตราตามขนาดกอง
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
StackSize >= 5
SynthesisedItem
กรองตามไอเทมสังเคราะห์
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
SynthesisedItem True
ใหม่
UberBlightedMap
กรองตามแผนที่ไบล์ทล้างผลาญ
ค่าต่างๆ
True / False
ตัวอย่าง
UberBlightedMap True
Width
ความกว้างของไอเทมในช่องเก็บของของคุณ
ค่าต่างๆ
Numeric
ตัวอย่าง
Width = 1

Actions

แอคชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงสี, ไอคอน, เอฟเฟค กับเสียงของไอเทมที่ดรอป

เสียงการดรอป

ชื่อ
คำอธิบาย
PlayAlertSound
เล่นเสียงเตือนเมื่อไอเทมชิ้นนั้นปรากฏ สามารถปิดการใช้งานได้ด้วยกดระบุว่า "None"
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Id 1 - 16
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 50)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayAlertSound 1 100
PlayAlertSoundPositional
คล้ายกับ PlayAlertSound แต่จะเล่นเสียงเตือนตามตำแหน่งสามมิติของไอเทมชิ้นนั้น
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Id 1 - 16
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 50)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayAlertSoundPositional 16 50
CustomAlertSound
เล่นเสียงเตือนจากไฟล์เสียงที่ระบุเอาไว้เมื่อไอเทมชิ้นนั้นปรากฏ คำสั่งนี้จะลบล้าง PlayAlertSound กับ PlayAlertSoundPositional สามารถปิดการใช้งานได้ด้วยการระบุว่า "None"
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
File name / File path
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 100)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
"None"
ตัวอย่าง
CustomAlertSound "Map.mp3"
CustomAlertSoundOptional
คล้ายกับ CustomAlertSound แต่ถ้าไฟล์ที่ระบุไว้ไม่มีอยู่จริง บรรทัดนี้จะถูกมองข้าม และมันจะไม่ลบล้าง PlayAlertSound หรือ PlayAlertSoundPositional
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
File name / File path
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 100)
ตัวอย่าง
CustomAlertSoundOptional "Map.mp3"
DisableDropSound
ปิดการใช้งานเสียงดรอปไอเทมที่ปกติจะเล่นเมื่อไอเทมตกถึงพื้นในอนิเมชั่นการดรอปไอเทมนั้นๆ
ตัวอย่าง
DisableDropSound
EnableDropSound
เปิดใช้งานเสียงดรอปไอเทมอีกครั้ง
ตัวอย่าง
EnableDropSound
DisableDropSoundIfAlertSound
คล้ายกับ DisableDropSound แต่จะปิดเสียงดรอปไอเทมในกรณีที่มีการระบุเสียงเตือนเท่านั้น (เช่น ด้วยการใช้ PlayAlertSound หรือ CustomAlertSound โดยที่ Flag นี้จะแยกจาก DisableDropSound
ตัวอย่าง
DisableDropSoundIfAlertSound
EnableDropSoundIfAlertSound
เปิดใช้งานเสียงดรอปเมื่อมีการระบุเสียงเตือนเอาไว้
ตัวอย่าง
EnableDropSoundIfAlertSound

การกระทำอื่นๆ

ชื่อ
คำอธิบาย
MinimapIcon
แสดงไอคอนบนแผนที่ย่อของคุณ
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Size 0 - 2
Colour Red, Green, Blue, Brown, White, Yellow, Cyan, Grey, Orange, Pink, Purple
Shape Circle, Diamond, Hexagon, Square, Star, Triangle, Cross, Moon, Raindrop, Kite, Pentagon, UpsideDownHouse
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
-1
ตัวอย่าง
MinimapIcon 2 Cyan Diamond
PlayEffect
แสดงแท่งแสงบนไอเทมที่ถูกไฮไลท์โดยไอเทมฟิลเตอร์เมื่อค่าอยู่ที่ Temp แท่งแสงนี้จะปรากฏขณะที่ไอเทมดรอปเท่านั้นไม่เช่นนั้นแสงนั้นจะปรากฏอย่างถาวร
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Colour Red, Green, Blue, Brown, White, Yellow, Cyan, Grey, Orange, Pink, Purple
Temp Temp
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayEffect Red Temp
SetBackgroundColor
ปรับสีพื้นหลังของป้ายไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 240)
ตัวอย่าง
SetBackgroundColor 255 255 255 255
SetBorderColor
ปรับสีขอบของป้ายไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 255)
ตัวอย่าง
SetBorderColor 255 0 0
SetFontSize
ปรับขนาดฟอนต์ของป้ายไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Size 1 - 45
ตัวอย่าง
SetFontSize 30
SetTextColor
ปรับสีตัวหนังสือของป้ายไอเทม
ค่าต่างๆ
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 255)
ตัวอย่าง
SetTextColor 0 0 0