ข่าวสาร

Herald of Purity Skill Reveal

21 ส.ค. 2018, 20:45:30
Alongside the release of Delve, we've created a brand new set of skills to better enable ally-centric playstyles for the Templar. Today we're showing off one of those skills -- and it's not what you think! Check it out in action by watching this video! อ่านเพิ่มเติม.

Visual Revamp of Old Skills

20 ส.ค. 2018, 20:01:07
One of the few areas of Path of Exile that still has really old effects is the early attack skills. Double Strike, Frenzy, Heavy Strike and Cleave are some of the first attacks you see as a new player, but they look very dated. In 3.4.0 we have massively improved our trail tech, which has allowed us to make much better versions of these skills. We have also improved the default wand attack. Check out these improvements by watching this video! อ่านเพิ่มเติม.

Global Illumination and Point Light Shadows Preview

19 ส.ค. 2018, 19:57:59
Alongside the Delve League, we're introducing graphical enhancements that significantly improve how Path of Exile looks. There are two main rendering algorithms that we've implemented to achieve this: screen space point light shadows and screen space global illumination. Check out this video to see how it looks! อ่านเพิ่มเติม.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Ghostflame Armour Pack
Ghostflame Armour Pack ลดราคาลง 280 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 22 ชั่วโมง
Ghostflame Wings
Ghostflame Wings ลดราคาลง 240 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 22 ชั่วโมง
Spirit Blink and Mirror Arrow Effect
Spirit Blink and Mirror Arrow Effect ลดราคาลง 80 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 22 ชั่วโมง

กิจกรรมตอนนี้

Incursion Event (IRE001)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 5 วัน
เปิดรับสมัคร

Incursion Event HC (IRE002)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 5 วัน
เปิดรับสมัคร

SSF Incursion Event (IRE003)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 5 วัน
เปิดรับสมัคร