ข่าวสาร

The Harbinger Supporter Packs

17 ส.ค. 2017, 20:20:03
To celebrate the launch of the Harbinger Challenge League, we've just released the Harbinger Supporter Packs! There are two packs available and between them they contain points, Forum Titles, Social Frames, an Armour Set, Cloak, Character Effect, Weapon Effect and Pet! Thank you so much for your support. Read More.

3.0.1 Patch Notes

16 ส.ค. 2017, 22:14:48
Tomorrow (Friday NZT) we plan to deploy the 3.0.1 update that introduces the Harbinger Supporter packs, additions to the Harbinger League, bug fixes and more! In the meantime, we've prepared an early look at the patch notes for this update to keep you in the loop! Read More.

Upcoming 3D Art for Unique Gloves!

16 ส.ค. 2017, 0:13:09
The development team is currently working hard to bring you updates to the Harbinger League and the Harbinger Supporter Packs! We expect to deploy this 3.0.1 update on Friday (NZT). Tomorrow we'll share the full patch notes of what to expect in this patch. In the meantime, we wanted to share some other development work with you in the form of upcoming 3D art for unique gloves! Read More.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Skull Hood
Skull Hood ลดราคาลง 100 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง
Stag Hood Helmet
Stag Hood Helmet ลดราคาลง 100 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง
Bear Hood Helmet
Bear Hood Helmet ลดราคาลง 100 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง
Boar Hood Helmet
Boar Hood Helmet ลดราคาลง 100 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง
Face Parasite Helmet Skin
Face Parasite Helmet Skin ลดราคาลง 65 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง
Silver Wings
Silver Wings ลดราคาลง 45 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 4 ชั่วโมง