ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
61 NeverSink-3strict Alexander_GGG Xbox One 278 125
62 Sovereign General - CS StupidFatHobbit PC 269 24
63 Sovereign Strict - CS StupidFatHobbit PC 267 34
64 2_Semi-Strict_Deadly_Harvest eocsdev PC 263 53
65 OFTRTA_HIGH Muldini PC 259 16
66 Exosta - MF Party Play Morgoth92 PC 243 14
67 Adngamer - normal pableras PC 239 194
68 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Xbox One 237 53
69 0_Soft_Deadly_Harvest_Deckard eocsdev PC 235 82
70 4_Very-Strict_Focus_Deadly_Harvest eocsdev PC 235 29
71 3_Strict_Deadly_Harvest eocsdev PC 224 30
72 Sovereign Uberstrict - CS StupidFatHobbit PC 224 20
73 4. Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 222 15
74 1_Regular_Deadly_Harvest eocsdev PC 216 33
75 SOLO-ItemFilter iammissugg PC 216 55
76 OFTRTA_VERY_HIGH Muldini PC 208 12
77 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Playstation 4 198 31
78 Ontop Core maydie13 PC 191 61
79 5_Uber-Strict_Deadly_Harvest eocsdev PC 185 14
80 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days Playstation 4 184 53