ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
61 Adngamer - normal pableras PC 213 173
62 4. Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 209 9
63 1. Starting Off. 4 Everyone Wrecker_of_Days Playstation 4 208 56
64 AW_Late MoLoK13 PC 193 24
65 OFTRTA_HIGH Muldini PC 192 10
66 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 190 15
67 5_Uber-Strict_Deadly_Harvest eocsdev PC 185 13
68 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Xbox One 177 52
69 6_UBER-Plus-Strict_Deadly_Harvest eocsdev PC 165 8
70 ChappersVoicedFilter ChappersJohn Xbox One 156 55
71 OFTRTA_VERY_HIGH Muldini PC 156 8
72 NeverSinks Current Farming Filter NeverSink PC 154 4
73 Harvest_Summoner terence_ PC 149 152
74 Ontop Core maydie13 PC 147 55
75 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Playstation 4 144 24
76 BEAST 5.6 - 4 Strict Lategame Dissolator PC 143 24
77 Bow Leveling Dsfarblarwaggle PC 136 86
78 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days Playstation 4 134 40
79 BEAST 5.6 - 3 Lategame Dissolator PC 134 19
80 Sovereign General - CS StupidFatHobbit PC 131 13