ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
61 ChappersT1RareFilter ChappersJohn Xbox One 34 5
62 WoDs ALL SETUP Filter for Everyone Wrecker_of_Days PC 31 4
63 Chaos set_Strict markowlson Playstation 4 30 25
64 WoDsGuideSpecific NO LOW CURRENCY Filter Wrecker_of_Days Xbox One 30 8
65 Strict Metamorph WiryRed Dragon Xbox One 30 7
66 ChappersJohnsFilter ChappersJohn Xbox One 29 10
67 BEAST 5 - 1 Starter Dissolator PC 27 1
68 Metamorph mapping Dsfarblarwaggle PC 27 20
69 ENDGAME markowlson Playstation 4 27 12
70 EpicFail42 EpicFail42 PC 23 12
71 OFTRTA_MH Muldini PC 23 0
72 OFTRTA_MM Muldini PC 23 0
73 L1_Regular_HW ffhighwind PC 21 28
74 xhul-endgame xhul PC 21 9
75 xhul-hybrid xhul PC 19 7
76 WoDs ALL SETUP Filter for Everyone Wrecker_of_Days Playstation 4 18 8
77 medium Bumbuys PC 18 14
78 WoDs NO LOW CURRENCY Filter for Everyone Wrecker_of_Days PC 17 3
79 xhul-leveling xhul PC 17 4
80 L3_Strict_HW ffhighwind PC 16 5