ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
21 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 1,850 19
22 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 1,730 307
23 AAA Loot Filter EGP Alex728GT PC 1,559 179
24 Reim_VeryStric riozio PC 1,440 213
25 AMiloSlinger Tytykiller PC 781 77
26 Sovereign General StupidFatHobbit PC 712 142
27 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 690 54
28 Balors General Mapping Filter Balormage PC 681 158
29 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 647 93
30 Mid Metamorph Ziz Zizaran PC 630 291
31 Early Metamorph Ziz Zizaran PC 611 331
32 Balors League Start Filter Balormage PC 595 139
33 End Metamorph Ziz Zizaran PC 593 204
34 Balors Strict Filter Balormage PC 583 105
35 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Playstation 4 578 228
36 3.10 Splinter Farming TheDaykun PC 536 536
37 1. Starting Off. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 524 74
38 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit PC 466 39
39 NeverSinks SLAM filter NeverSink PC 432 42
40 OFTRTA_MODERATE Muldini PC 420 73