ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
21 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 5,003 58
22 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 4,427 41
23 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 4,232 38
24 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 3,852 479
25 Reim_Stric riozio PC 3,109 411
26 AAA Loot Filter EGP Alex728GT PC 2,995 244
27 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 2,941 415
28 Exosta - Solo Play Morgoth92 PC 2,217 376
29 Sovereign General StupidFatHobbit PC 1,937 419
30 Balors General Mapping Filter Balormage PC 1,901 382
31 My Current Farming Filter NeverSink PC 1,863 63
32 Balors League Start Filter Balormage PC 1,780 358
33 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 1,757 248
34 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 1,520 101
35 Balors Strict Filter Balormage PC 1,514 211
36 1. Starting Off. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 1,438 204
37 Exosta - Slow Play and League Start Morgoth92 PC 1,377 125
38 NeverSink-2-Zh-Tw Firulife PC 1,316 46
39 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit PC 1,280 104
40 NeverSink-3-Zh-Tw Firulife PC 1,152 35