ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
21 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 2,902 27
22 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 2,755 21
23 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 2,563 369
24 Reim_VeryStric riozio PC 2,394 337
25 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 2,199 353
26 darkholes3 Siequ PC 1,998 535
27 NeverSinks Current Farming1 Filter NeverSink PC 1,983 40
28 AAA Loot Filter EGP Alex728GT PC 1,979 195
29 Sovereign General StupidFatHobbit PC 1,250 223
30 Balors General Mapping Filter Balormage PC 1,246 285
31 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 1,155 157
32 Balors League Start Filter Balormage PC 1,117 223
33 Balors Strict Filter Balormage PC 1,070 190
34 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 987 75
35 1. Starting Off. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 906 121
36 Exosta - Solo Play Morgoth92 PC 896 156
37 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days Playstation 4 866 317
38 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit PC 822 68
39 ichigo Start Filter 3.12 ichigo_kurosakii PC 636 241
40 ichigo Endgame 3.12 ichigo_kurosakii PC 635 274