ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 144,830 46,088
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 118,191 14,706
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 113,814 10,977
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 92,588 5,880
5 AAAACaster Tytykiller PC 26,084 3,887
6 Leveling Minion Build Sylow PC 8,334 3,623
7 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 76,022 3,213
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 7,205 2,495
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 8,176 2,354
10 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 61,450 2,062
11 Reim_Starter riozio PC 6,109 1,570
12 AAAARanged Tytykiller PC 20,580 1,568
13 AAAAMelee Tytykiller PC 20,472 1,493
14 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 41,650 1,363
15 SimpleFilter koszmarnica PC 709 640
16 AAAAMinions Tytykiller PC 8,640 590
17 ichigo Endgame 3.14 ichigo_kurosakii PC 1,185 506
18 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 4,077 506
19 Alialun Pick All 3.14 Alialun PC 1,463 486
20 Sovereign General StupidFatHobbit PC 2,059 462