ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 56,575 19,792
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 48,041 7,244
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 44,697 5,533
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 35,276 2,853
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 27,420 1,572
6 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 3,956 1,405
7 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 3,901 1,353
8 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 21,142 969
9 AAAACaster Tytykiller PC 3,709 811
10 Reim_Starter riozio PC 2,640 668
11 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 13,588 653
12 3.10 Splinter Farming TheDaykun PC 536 536
13 SimpleFilter koszmarnica PC 335 373
14 NeverSink-2semistr Alexander_GGG Xbox One 409 349
15 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 2,015 337
16 Early Metamorph Ziz Zizaran PC 611 331
17 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 1,730 307
18 AAAARanged Tytykiller PC 2,484 307
19 AAAAMelee Tytykiller PC 2,422 297
20 Mid Metamorph Ziz Zizaran PC 630 291