ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 24,440 7,859
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 21,108 3,510
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 19,500 2,680
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 14,546 1,241
5 WoDs Guide Specific STARTING OFF Filter Wrecker_of_Days PC 1,858 581
6 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 10,539 579
7 Early Metamorph Ziz Zizaran PC 712 396
8 Mid Metamorph Ziz Zizaran PC 748 356
9 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 8,168 309
10 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 6,060 287
11 End Metamorph Ziz Zizaran PC 734 280
12 NeverSink-2semistr Alexander_GGG Xbox One 256 256
13 WoDs Guide Specific ALL SETUP Filter Wrecker_of_Days PC 933 197
14 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 598 160
15 Simplefilter koszmarnica PC 79 130
16 Adngamer - normal pableras PC 161 117
17 NeverSink-3strict Alexander_GGG Xbox One 172 89
18 Strict Metamorph Zizaran PC 480 86
19 Bow Leveling Dsfarblarwaggle PC 133 85
20 terence_ terence_ PC 77 77