ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 118,150 37,212
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 97,478 11,981
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 93,455 9,151
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 76,337 4,935
5 Leveling Minion Build Sylow PC 7,067 3,037
6 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 62,840 2,760
7 AAAACaster Tytykiller PC 20,298 2,645
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 6,332 2,199
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 6,832 2,038
10 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 51,014 1,718
11 Reim_Starter riozio PC 5,330 1,427
12 AAAARanged Tytykiller PC 16,795 1,177
13 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 34,860 1,073
14 AAAAMelee Tytykiller PC 16,424 965
15 SimpleFilter koszmarnica PC 629 592
16 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 3,452 443
17 darkholes3 Siequ PC 1,716 435
18 ichigo Endgame 3.13 ichigo_kurosakii PC 978 431
19 3.10 Splinter Farming TheDaykun PC 418 408
20 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 2,720 407