ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
61 NeverSink-2-Zh-Tw Firulife PC 1,241 41
62 Ascetic SmilingKnight PC 112 41
63 Xai Filter Semi Strict xaitv PC 113 40
64 4. Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 654 39
65 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 580 39
66 EpicFail42 EpicFail42 PC 41 38
67 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 4,148 37
68 SOLO-ItemFilter-S iammissugg PC 235 37
69 BEAST 5.9 - 1 Starter Dissolator PC 263 34
70 BEAST 5.9 - 4 Strict Lategame Dissolator PC 293 34
71 NeverSink-1-Zh-Tw Firulife PC 1,052 33
72 BEAST 5.9 - 3 Lategame Dissolator PC 280 32
73 SimpleFilter MidGame koszmarnica PC 57 31
74 ARP_ULTIMA_REG_V1 Angry_Roleplayer PC 58 30
75 NeverSink-3-Zh-Tw Firulife PC 1,076 29
76 Phys dot terence_ PC 36 29
77 Xai Filter Nugistrict xaitv PC 85 25
78 OFTRTA_HIGH Muldini PC 372 25
79 4. Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 446 24
80 medium Bumbuys PC 55 23