ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 135,347 42,648
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 110,371 13,569
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 105,459 9,898
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 86,050 5,366
5 AAAACaster Tytykiller PC 25,177 3,806
6 Leveling Minion Build Sylow PC 8,152 3,562
7 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 71,108 3,026
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 6,908 2,375
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 7,626 2,228
10 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 57,650 1,930
11 AAAARanged Tytykiller PC 19,816 1,518
12 Reim_Starter riozio PC 5,524 1,470
13 AAAAMelee Tytykiller PC 19,619 1,421
14 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 39,339 1,289
15 SimpleFilter koszmarnica PC 670 617
16 AAAAMinions Tytykiller PC 7,870 527
17 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 3,806 477
18 ichigo Endgame 3.14 ichigo_kurosakii PC 1,042 447
19 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 2,906 414
20 AMiloSlinger Tytykiller PC 13,908 411