NPC Alval level ค้าง อยู่เวล1 / มองไม่เห็นชื่อเพื่อน ไม่เห็นมา3ลีคแล้ว

1.Alval level ค้าง อยู่เวล1ไม่ขยับทั้งที่ลงวัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น
2.มองไม่เห็นชื่อเพื่อน ไม่เห็นมา3ลีคแล้ว
ใครเคยเป็นบ้างครับ
รบกวนทีครับ
ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 23 ก.พ. 2021 23:11:30

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม