ข่าวสาร

The Fall of Oriath Fan Art Competition Winners

18 ต.ค. 2017, 21:56:47
Earlier this week we concluded the Fall of Oriath Fan Art competition. As always it was exceptionally difficult to choose the winners, as our community has grown since the launch of The Fall of Oriath and so too has our number of talented artists. There are many awesome prizes up for grab and in spite of the overwhelming number of excellent submissions, we've managed to select the winners! Check them out. Read More.

New Music Preview from Act Six

18 ต.ค. 2017, 0:24:38
While the development team is working hard on our upcoming expansion, our composer, Kamil, has continued to work on the soundtrack for Act 6. We're excited to share a preview of these anticipated tracks! Read More.

Harbinger League Statistics

16 ต.ค. 2017, 19:50:23
The Harbinger Challenge League has been running for 10 weeks now and we're very happy with how engaged players have been so far. In light of this, we wanted to share an update regarding how many challenges the community have been completing. We also have some statistics regarding how much time is spent in each area of the game and how many maps have been opened in the last week. Read More.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Demon King Shield
Demon King Shield ลดราคาลง 150 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 21 ชั่วโมง
Dun Shield
Dun Shield ลดราคาลง 150 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 21 ชั่วโมง
Stormcaller Shield
Stormcaller Shield ลดราคาลง 155 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 21 ชั่วโมง