ข่าวสาร

Download the Sin and Innocence Mystery Box Soundtrack for Free!

19 มี.ค. 2018, 21:52:23
The Sin and Innocence Mystery Box has been received very well by our players and has become one of our most successful mystery boxes to date. As usual, to show our gratitude for your support, we're making the soundtrack of the Sin and Innocence Mystery Box trailer available as a free download. อ่านเพิ่มเติม.

The Kraken Shield

18 มี.ค. 2018, 22:25:43
We've just released the Kraken Shield skin which replaces your character's shield with a claw of a giant crab! Naturally, this new shield is a perfect fit for the Craiceann unique armour set which you can get by defeating that boss in the Bestiary league. Check out the video or get yours here. อ่านเพิ่มเติม.

Significantly Increasing Access to Spirit Beasts

18 มี.ค. 2018, 19:38:31
Later today, we're deploying a change that greatly increased the rate that you encounter the four Legendary Beasts that grant access to the Spirit Beast fights. อ่านเพิ่มเติม.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Atlas Table Decoration
Atlas Table Decoration ลดราคาลง 140 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 15 ชั่วโมง
Rain Decoration
Rain Decoration ลดราคาลง 15 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 15 ชั่วโมง
Malachai Heart Decoration
Malachai Heart Decoration ลดราคาลง 60 คะแนน วันนี้เท่านั้น!!!
จนถึง ใน 15 ชั่วโมง