ข่าวสาร

Super Stash Sale and Events Starting This Weekend!

Jun 23, 2017 12:02:37 AM
This weekend there are several exciting things happening, with the eight-hour Grief events continuing tomorrow and then the Two-Week Mayhem Events starting shortly afterwards. We're also running a sale on every type of Stash Tab! Read More.

Weekly Beta Report Two

Jun 21, 2017 7:06:16 PM
We're about to enter the third week of the Beta for The Fall of Oriath. We're expecting our next wave of changes to be deployed in the later part of next week. This update will also include Act Eight! In the meantime, we have our second weekly Beta report which discusses what our upcoming plans are regarding game balance, Act Eight and fixes to some known issues. Read More.

The Pantheon System

Jun 20, 2017 9:06:14 PM
In our upcoming expansion, The Fall of Oriath, you will face powerful gods from throughout Wraeclast's history. By defeating these gods, you can claim a fragment of their power for yourself. These are called Pantheon Powers and are part of the new Pantheon system. We've created a video that explains exactly how you can claim these powers for your own. Read More.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Premium Stash Tab Bundle
Premium Stash Tab Bundle ลดราคาลง 165 พอยท์
จนถึง ใน 1 day
Currency Stash Tab
Currency Stash Tab ลดราคาลง 60 พอยท์
จนถึง ใน 1 day
Premium Quad Stash Tab
Premium Quad Stash Tab ลดราคาลง 120 พอยท์
จนถึง ใน 1 day
Upgrade to Premium Stash Tab
Upgrade to Premium Stash Tab ลดราคาลง 10 พอยท์
จนถึง ใน 1 day
Stash Tab Bundle
Stash Tab Bundle ลดราคาลง 110 พอยท์
จนถึง ใน 1 day
Premium Stash Tab
Premium Stash Tab ลดราคาลง 30 พอยท์
จนถึง ใน 1 day

กิจกรรมตอนนี้

2 Week Mayhem HC (JRE091)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 12 days
เปิดรับสมัคร

2 Week Mayhem (JRE092)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 12 days
เปิดรับสมัคร

2 Week Mayhem HC Solo (JRE093)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 12 days
เปิดรับสมัคร