ข่าวสาร

Super Stash Sale

18 พ.ค. 2018, 0:00:53
This weekend we're holding a sale on every tab of stash tab. Click here to check out the discounts. Have a great weekend! อ่านเพิ่มเติม.

ExileCon

17 พ.ค. 2018, 21:43:12
We've recently been considering the idea of running a Path of Exile convention in New Zealand late next year, as a great opportunity to meet our fans and to announce 4.0.0. As these events take a long time to plan, we wanted to find out how many of our players would be interested in flying to New Zealand to attend a convention like this. อ่านเพิ่มเติม.

Skill Reveal: Seismic Trap

16 พ.ค. 2018, 20:46:03
Earlier this week, we revealed one of the five new trap skills we're adding alongside the Incursion league. Today we're showing off another: Seismic Trap is sure to make your foes quake in their boots! อ่านเพิ่มเติม.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Premium Stash Tab Bundle
Premium Stash Tab Bundle ลดราคาลง 165 คะแนน
จนถึง ใน 3 ชั่วโมง
Fragment Stash Tab
Fragment Stash Tab ลดราคาลง 55 คะแนน
จนถึง ใน 3 ชั่วโมง
Extra Stash Tab
Extra Stash Tab ลดราคาลง 20 คะแนน
จนถึง ใน 3 ชั่วโมง

กิจกรรมตอนนี้

Flashback Event (BRE001)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 6 วัน
เปิดรับสมัคร

HC Flashback Event (BRE002)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 6 วัน
เปิดรับสมัคร

SSF Flashback Event (BRE003)

Please check the Event Forums for more details.
จบ ใน 6 วัน
เปิดรับสมัคร