ข่าวสาร

The Ebony Character Effect and Super Stash Sale

20 ก.ค. 2018, 0:00:30
We've just released the Ebony Character Effect which shrouds your character with a dark smoke and a swirling black and white effect with maroon highlights. Check out the video or get yours here. This is also a Stash Sale weekend where we're discounting all Stash Tabs. Click here to view all the discounted items. อ่านเพิ่มเติม.

Incursion Flashback Event!

19 ก.ค. 2018, 21:31:31
We're happy to announce that we will be running an Incursion Flashback Event during August! This event will include eleven past league mods and the Incursion League content so that you can continue to complete your challenges in a fresh and competitive economy. There are mystery boxes, Demigod's Dominances and awesome microtransactions up for grabs! อ่านเพิ่มเติม.

The Ghostflame Wings

18 ก.ค. 2018, 23:09:18
We've just introduced another Ghostflame-themed microtransaction to the store: the Ghostflame Wings! These vivid ethereal wings could be a final touch to your Ghostflame Armour Set, or lighten up any other outfit. Check out the video or get yours here. อ่านเพิ่มเติม.
ค้นหาข่าวลงทะเบียนรับข่าวสาร
Premium Stash Tab Bundle
Premium Stash Tab Bundle ลดราคาลง 165 คะแนน
จนถึง ใน 2 วัน
Map Stash Tab
Map Stash Tab ลดราคาลง 120 คะแนน
จนถึง ใน 2 วัน
Premium Quad Stash Tab
Premium Quad Stash Tab ลดราคาลง 120 คะแนน
จนถึง ใน 2 วัน