เซิฟเวอร์ PS4 จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
พวกมันจะกลับมาเปิดอีกครั้งภายใน 10 minutes โดยประมาณ
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 0
Views: 287

Replies: 0
Views: 269

Replies: 0
Views: 279

Replies: 0
Views: 570

Replies: 0
Views: 6485
Replies: 0
Views: 3995
Replies: 0
Views: 7211
Replies: 0
Views: 10274
Replies: 0
Views: 1289

Replies: 0
Views: 1104

Replies: 0
Views: 1178

Replies: 0
Views: 2021

Replies: 0
Views: 1174

Replies: 0
Views: 955

Replies: 0
Views: 1063

Replies: 0
Views: 2077

Replies: 0
Views: 898

Replies: 0
Views: 789

Replies: 0
Views: 842

Replies: 0
Views: 2451

Replies: 0
Views: 1411

Replies: 0
Views: 1410

Replies: 0
Views: 1228

Replies: 0
Views: 1963

Replies: 0
Views: 1226

Replies: 0
Views: 1158

Replies: 0
Views: 1235

Replies: 14
Views: 2343

Replies: 0
Views: 899

Replies: 0
Views: 490

จัดเรื่องโดย :