เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 0
Views: 2

Replies: 0
Views: 2

Replies: 0
Views: 1

Replies: 0
Views: 5

Replies: 0
Views: 5

Replies: 0
Views: 4

Replies: 0
Views: 12

Replies: 0
Views: 8

Replies: 0
Views: 7

Replies: 0
Views: 8

Replies: 0
Views: 6

Replies: 3
Views: 29

Replies: 0
Views: 7

Replies: 0
Views: 9

Replies: 0
Views: 28

Replies: 0
Views: 18

Replies: 0
Views: 14

Replies: 0
Views: 15

Replies: 0
Views: 16

Replies: 0
Views: 16

Replies: 0
Views: 17

Replies: 0
Views: 14

Replies: 0
Views: 14

Replies: 0
Views: 12

Replies: 0
Views: 18

Replies: 0
Views: 13

Replies: 0
Views: 16

Replies: 0
Views: 13

Replies: 0
Views: 19

Replies: 0
Views: 24

จัดเรื่องโดย :