เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 0
Views: 7

Replies: 0
Views: 11

Replies: 0
Views: 35

Replies: 0
Views: 21

Replies: 0
Views: 17

Replies: 0
Views: 59

Replies: 0
Views: 40

Replies: 0
Views: 40

Replies: 0
Views: 40

Replies: 0
Views: 44

Replies: 0
Views: 103

Replies: 0
Views: 40

Replies: 0
Views: 36

Replies: 0
Views: 54

Replies: 0
Views: 83

Replies: 0
Views: 58

Replies: 0
Views: 53

Replies: 0
Views: 54

Replies: 0
Views: 55

Replies: 0
Views: 61

Replies: 1
Views: 72

Replies: 0
Views: 56

Replies: 0
Views: 57

Replies: 0
Views: 67

Replies: 0
Views: 58

Replies: 0
Views: 51

Replies: 0
Views: 56

Replies: 0
Views: 57

Replies: 0
Views: 57

Replies: 0
Views: 57

จัดเรื่องโดย :