Plug001

ความหายาก: Unique
String of Servitude
Heavy Belt
--------
เงื่อนไข:
เลเวล: 48
--------
เลเวลไอเทม: 78
--------
ร่ายคาถาเร็วขึ้น 36% ระหว่างรับผลจากขวดยา
--------
Implicit Modifier กลายเป็นสามเท่า
--------
สำหรับชาว Vaal เจ้านายกับทาสสัมพันธ์ใกล้ชิดรุนแรงไม่ต่างจากคู่รัก
--------
คอร์รัปต์
Last bumpedเมื่อ 9 ก.ย. 2019 10:56:22

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม