ไม่สามารถ กดCTRLได้

ไม่สามารถ กดCTRLได้
สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยน key ได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไร..

รบกวนท่าน ผู้รู้ ช่วยแก้ไขปัญหาของชั้นหน่อย

Last bumpedเมื่อ 21 ธ.ค. 2019 06:02:13

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม