เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 180 minutes โดยประมาณ

Hardcore Harvest

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม