เราได้แจ้งในการประกาศภาคเสริม Echoes of the Atlas ของเรานะคะว่าเราได้ปรับสมดุลอาชีพเสริมทั้งหมดทุกอาชีพ โดยมีอาชีพเสริมสามอาชีพที่ปรับใหม่ (Inquisitor, Deadeye และ Elementalist) ขณะที่อาชีพเสริมที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงทางตัวเลข เราได้รวบรวมการเปลี่ยนแปลงอาชีพเสริมทั้งหมดไว้ในโพสต์ข่าวนี้เพื่อให้คุณได้วางแผนทำบิลด์ก่อนเกมเปิดค่ะ

Slayer

Modified

Brutal Fervour

Added
 • เพิ่มปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 100%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 10% ระหว่างการดูด

Removed
 • เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 15% ขณะกำลังดูดพลัง
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 50% ระหว่างการดูด
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 6% ระหว่างการดูด

Masterful Form

Added
 • จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 50%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 50%

Overwhelm

Added
 • โอกาสคริติคอลของการโจมตีด้วยอาวุธมีค่าพื้นฐานเป็น 8%

Removed
 • โอกาสคริติคอลของการโจมตีด้วยอาวุธมีค่าพื้นฐานเป็น 7.5%

Endless Hunger

Added
 • เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 20% ขณะกำลังดูดพลัง

Impact

Added
 • ระยะการฟาด +4

Removed
 • ระยะการฟาด +2

Headsman

Added
 • 20% more Damage with Hits and Ailments against Unique Enemies

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อศัตรูระดับ ยูนิค อีก 20%

Attack Damage, Life Leech

Added
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต

Removed
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต

Attack Damage, Life Leech

Added
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต

Removed
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต

Attack Damage, Frenzy and Endurance Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 15%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 10%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 10%

Gladiator

Modified

Painforged

Removed
 • เพิ่มความเสียหายถ้าคุณไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี 40%

Blood in the Eyes

Added
 • การโจมตี มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
 • มีโอกาส 25% ที่จะทำศัตรูตาบอดหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลอยู่

Removed
 • การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
 • มีโอกาส 10% ที่จะทำศัตรูตาบอดหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลอยู่

Gratuitous Violence

Added
 • เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล อีก 20%

Removed
 • การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
 • เพิ่มความเสียหาย 30% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อการเลือดออกของศัตรู
 • เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล อีก 25%

Attack Speed, Block Chance

Added
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +2%

Removed
 • โอกาสในการบล็อคการโจมตี +2% ขณะถืออาวุธคู่หรือถือโล่

Attack Speed, Block Chance

Added
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +2%

Removed
 • โอกาสในการบล็อคการโจมตี +2% ขณะถืออาวุธคู่หรือถือโล่

Attack Speed, Block Chance

Added
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +2%

Removed
 • โอกาสในการบล็อคการโจมตี +2% ขณะถืออาวุธคู่หรือถือโล่

Champion

Modified

Inspirational

Added
 • เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 30%

Removed
 • เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 15%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้

Master of Metal

Added
 • สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 1 ครั้ง

Removed
 • มีโอกาส 20% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
 • สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 2 ครั้ง

Unstoppable Hero

Added
 • เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 20% ขณะที่คุณมี Fortify
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +500 ขณะมี Fortify

Removed
 • เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 10% ขณะที่คุณมี Fortify
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +1000 ขณะมี Fortify
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ระหว่างที่คุณมี Fortify

Conqueror

Added
 • 10% ลดความเสียหายที่ได้รับหากคุณได้ Taunt ศัตรูในขณะนั้น
 • ศัตรูที่ผู้เล่นไปยั่วยุใส่จะมีพลังโจมตีและความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยลดลง 20%

Removed
 • 6% ลดความเสียหายที่ได้รับหากคุณได้ Taunt ศัตรูในขณะนั้น
 • 2% ของค่าฟื้นฟูต่อวินาที หากคุณได้ทำการ Taunt ศัตรู
 • ศัตรูที่ผู้เล่นไปยั่วยุใส่จะมีพลังโจมตีและความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยลดลง 10%

Armour and Evasion, Attack Damage

Added
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 5%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%

Armour and Evasion, Impale Effect

Added
 • มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี

Removed
 • เพิ่มผลของการทิ่มแทง 8%

Armour and Evasion, Attack Damage

Added
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 5%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%

Assassin

Modified

Noxious Strike

Added
 • ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ พิษ +30%

Removed
 • ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ พิษ +25%
 • เพิ่มความเสียหาย พิษ 50%

Opportunistic

Added
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 20% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้อย่างน้อยสองตัว

Removed
 • 20% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 10% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้อย่างน้อยสองตัว

Toxic Delivery

Added
 • เพิ่ม +0.5% ให้อัตราติดคริติคอลต่อพิษที่มีผลกับศัตรู สูงสุดที่ +2.0%

Removed
 • ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 10%
 • เพิ่ม +0.4% ให้อัตราติดคริติคอลต่อพิษที่มีผลกับศัตรู สูงสุดที่ +2.0%
 • นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ต่อศัตรูที่ติดพิษ

Mistwalker

Added
 • ได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล
 • เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 50%

Removed
 • มีโอกาส 50% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 15% ระหว่างผลของสถานะ ลื่นไหล
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 8% ระหว่างมีสถานะ ลื่นไหล
 • เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%

Deadly Infusion

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่มี Power Charge เต็ม

Critical Strike Chance, Power Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 10%

Critical Strike Chance, Damage Over Time

Added
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 15%

Critical Strike Chance, Damage Over Time

Added
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 15%

Critical Strike Chance, Movement Speed

Added
 • เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 10%

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%

Critical Strike Chance, Power Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 10%

Saboteur

Modified

Born in the Shadows

Added
 • ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด

Removed
 • หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก 30%
 • มีโอกาส 25% ในการทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด

Explosives Expert

Added
 • ตัวคูณคริติคอล +40% หากศัตรูติดสถานะลุกไหม้

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 30%
 • รับความเสียหายแบบพื้นที่จากการโจมตีลดลง 8%
 • ตัวคูณคริติคอล +30% หากศัตรูติดสถานะลุกไหม้

Pyromaniac

Added
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อทุ่นระเบิดที่จุดระเบิดไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก แต่ไม่เกิน 10%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อกับดักที่ทำงานไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อวินาที

Removed
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อทุ่นระเบิดที่จุดระเบิดไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก แต่ไม่เกิน 10%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อกับดักที่ทำงานไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อวินาที
 • ลดการใช้งานมานา ของสกิลที่โยนกับดัก 20%
 • ลดมานาสำรองของสกิลที่โยนทุ่นระเบิด 20%

Perfect Crime

Added
 • สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ต่อกับดักแต่ละอัน
 • โอกาสที่กับดักจะเพิ่มระยะเวลา 25%
 • ลดการใช้งานมานา ของสกิลที่โยนกับดัก 25%

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก 10%
 • สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% ต่อกับดักแต่ละอัน
 • โอกาสที่กับดักจะเพิ่มระยะเวลา 20%

Chain Reaction

Added
 • เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก 50%
 • สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 50%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย กับดัก 30%
 • เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก 15%
 • สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 20%

Demolitions Specialist

Added
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลออร่าจากทุ่นระเบิด 150%

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลออร่าจากทุ่นระเบิด 100%

Bomb Specialist

Added
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่วางไว้
 • เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 25% ถ้าได้จุดระเบิดทุ่นระเบิดมาเร็วๆนี้
 • ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด 25%

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 4% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่วางไว้
 • เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 20% ถ้าได้จุดระเบิดทุ่นระเบิดมาเร็วๆนี้
 • เพิ่มความเสียหาย เมื่อคุณได้กดระเบิด 40%
 • ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด 20%

Trickster

Modified

Weave the Arcane

Added
 • เพิ่มมานาสูงสุด 30%
 • มีโอกาส 30% ที่จะฟื้นฟูมานา 10% เมื่อคุณใช้สกิล

Removed
 • เพิ่มมานาสูงสุด 25%
 • มีโอกาส 20% ที่จะฟื้นฟูมานา 10% เมื่อคุณใช้สกิล
 • รับความเสียหายน้อยลง 6% เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากใช้มานาไปทั้งหมด 200 แต้ม

Ghost Dance

Added
 • ลดความเสียหาย ที่ได้รับ 3% ต่อหนึ่ง Ghost Shroud
 • เมื่อโดนปะทะ จะสูญเสียหนึ่ง Ghost Shroud และฟื้นฟู โล่พลังงาน เท่ากับ 5% ของค่าหลบหลีก

Removed
 • โอกาสหลีกเลี่ยง +3% ขณะมี โล่พลังงาน
 • ลดความเสียหาย ที่ได้รับ 2% ต่อหนึ่ง Ghost Shroud
 • เมื่อโดนปะทะ จะสูญเสียหนึ่ง Ghost Shroud และฟื้นฟู โล่พลังงาน เท่ากับ 4% ของค่าหลบหลีก
 • เดินเร็วขึ้น 10% ขณะผู้เล่นมี Energy Shield

Escape Artist

Added
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ต่อหนึ่ง Ghost Shroud

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 6% ต่อหนึ่ง Ghost Shroud
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยงเวท 10% ถ้าคุณมี โล่พลังงาน เหลือ

Prolonged Pain

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ พิษ 20%

Patient Reaper

Added
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต 3% เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน 3% เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู มานา 3% เมื่อสังหาร

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 50%
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน 2% เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู มานา 4% เมื่อสังหาร

Harness the Void

Added
 • มีโอกาส 27% ที่จะนำ 25% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
 • มีโอกาส 13% ที่จะนำ 50% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
 • มีโอกาส 7% ที่จะนำ 100% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส

Removed
 • มีโอกาส 25% ที่จะนำ 25% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
 • มีโอกาส 15% ที่จะนำ 50% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
 • มีโอกาส 5% ที่จะนำ 100% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส

Attack and Cast Speed, Damage Over Time

Added
 • เพิ่มความเสียหาย 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%

Attack and Cast Speed, Frenzy Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 15%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 10%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 10%

Juggernaut

Modified

Undeniable

Added
 • ค่า ความแม่นยำ +500
 • 1% increased Attack Speed per 150 Accuracy Rating
 • Gain Accuracy Rating equal to twice your Strength

Removed
 • ค่า ความแม่นยำ +1000
 • 1% เพิ่มความเร็วในการโจมตีต่อ 200 ค่าความแม่นยำ
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ 30% ถ้าได้ทำคริติคอลใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
 • เพิ่มค่าโจมตี 30% หากผู้เล่นเพิ่งทำคริติคอลได้ภายในเวลา 8 วินาทีที่ผ่านมา
 • ได้เรทความแม่นยำเท่ากับค่า Strength

Armour, Endurance Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 18%

Armour, Endurance Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 18%

Armour, Stun Duration

Added
 • 0.5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที

Removed
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 20%

Berserker

Modified

Pain Reaver

Added
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้

Crave the Slaughter

Added
 • ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10

Blitz

Added
 • ลดโอกาสคริติคอล 8% ต่อหนึ่ง Blitz Charge

Removed
 • ลดโอกาสคริติคอล 10% ต่อหนึ่ง Blitz Charge

Physical Attack Damage, Life Leeched per Second

Added
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 30%

Removed
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 10%

Chieftain

Modified

Arohongui, Moon's Presence

Added
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% ระหว่างที่คุณมีโทเทม

Tasalio, Cleansing Water

Added
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 15% เป็น ไฟ แทน

Removed
 • 2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 10% เป็น ไฟ แทน

Tukohama, War's Herald

Added
 • 2% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
 • เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 100%

Removed
 • 1% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
 • เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 50%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% ระหว่างที่คุณมีโทเทม

Necromancer

Modified

Essence Glutton

Removed
 • เพิ่มมานาสูงสุด 20%

Corpse Pact

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย 30% ถ้าคุณได้ดูดกลืนศพมาเร็วๆนี้

Mistress of Sacrifice

Added
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 40%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 30%
 • เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน 30%

Minion Damage, Aura Effect

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage and Life

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage, Mana

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage, Cast Speed

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage, Cast Speed

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage, Skill Duration

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage and Life

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Minion Damage and Life

Added
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%

Occultist

Modified

Withering Presence

Added
 • 15% more Chaos Damage

Removed
 • ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +20%

Malediction

Removed
 • เมื่อคุณสังหารศัตรู จะได้รับบัฟ 'นำ 8% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส'
  ต่อจำนวนคำสาปที่ศัตรูมี เป็นเวลา 4 วินาที

Profane Bloom

Added
 • ศัตรูที่โดนคุณหรือมิเนียนของคณสังหาร มีโอกาส 40% ที่จะระเบิด ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 1 ใน 4 ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน

Removed
 • ศัตรูที่โดนคุณหรือมิเนียนของคณสังหาร มีโอกาส 25% ที่จะระเบิด ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 1 ใน 4 ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน

Vile Bastion

Added
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน 2% ต่อวินาที ต่อจำนวนศัตรู
  ที่คุณหรือมิเนียนของคุณ สังหารได้เร็วๆนี้ แต่ไม่เกิน 10% ต่อวินาที

Removed
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ต่อจำนวนศัตรู
  ที่คุณหรือมิเนียนของคุณ สังหารได้เร็วๆนี้ แต่ไม่เกิน 10% ต่อวินาที

Frigid Wake

Added
 • 15% more Cold Damage

Removed
 • ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +20%

Forbidden Power

Added
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 6% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
 • เพิ่มความเสียหาย 6% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

Energy Shield, Power Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 18%

Energy Shield, Chaos Damage over Time Multiplier

Added
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 10%

Removed
 • ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +5%

Energy Shield, Cold Damage over Time Multiplier

Added
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 10%

Removed
 • ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%

Elementalist

Added

Shaper of Storms

 • Your Hits always Shock
 • All Damage with Hits can Shock
 • ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มอีกอย่างน้อย 15% จากสถานะไฟช็อตที่ผู้เล่นทำติด
 • 25% more Effect of Lightning Ailments you inflict with Hits if the highest Damage Type is Lightning

Shaper of Winter

 • All Damage with Hits can Chill
 • สถานะหนาวเย็นจากการปะทะของคุณจะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 15%
 • 50% more Effect of Cold Ailments you inflict with Hits for which the highest Damage Type is Cold
 • Your Chills can reduce Action Speed by up to a maximum of 40%

Shaper of Flames

 • Your Hits always Ignite
 • All Damage with Hits can Ignite
 • 25% more Damage with Ignites you inflict with Hits for which the highest Damage Type is Fire

Elemental Damage, Cold Ailment Effect

 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
 • เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง 10%

Elemental Damage, Fire Damage over Time Multiplier

 • ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%

Elemental Damage, Lightning Ailment Effect

 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
 • เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า 10%

Removed

Shaper of Desolation

 • ในทุก 14 วินาที:
  ได้ Conflux หนาวสั่น เป็นเวลา 4 วินาที ได้ Conflux ช็อค เป็นเวลา 4 วินาที ได้ Conflux ลุกไหม้ เป็นเวลา 4 วินาที ได้ Conflux หนาวสั่น, ช็อค และ ลุกไหม้ เป็นเวลา 2 วินาที

Beacon of Ruin

 • สถานะหนาวเย็นจากการปะทะของคุณจะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 10%
 • เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก 20%
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 30%
 • ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มอีกอย่างน้อย 15% จากสถานะไฟช็อตที่ผู้เล่นทำติด

Elemental Damage, Status Ailment Chance

 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
 • โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้

Elemental Damage, Status Ailment Chance

 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
 • โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้

Modified

Elemancer

Added
 • โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะไม่ได้รับความเสียหายธาตุ

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย โกเลม 20% ต่อโกเลมที่มีหนึ่งตัว

Paragon of Calamity

Added
 • Triggers Level 20 Primal Aegis when Allocated
  Primal Aegis can take 100 Damage per Allocated Notable Passive Skill
 • Other Aegis Skills are Disabled

Removed
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ในแต่ละธาตุเมื่อคุณได้ถูกโจมตี จะเพิ่มความเสียหายจากธาตุนั้น 40%
 • ในแต่ละธาตุเมื่อคุณได้ถูกโจมตี จะลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุนั้น 8%

Liege of the Primordial

Added
 • เพิ่มความเสียหาย 25% ต่อ โกเลม ที่มีหนึ่งตัว
 • Summoned Golems are Resummoned 4 seconds after being Killed

Removed
 • โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะไม่ได้รับความเสียหายธาตุ
 • เพิ่มความเสียหาย 20% ต่อ โกเลม ที่มีหนึ่งตัว

Pendulum of Destruction

Added
 • Gain Convergence when you Hit a Unique Enemy, no more than once every 8 seconds
 • 60% increased Area of Effect while you don't have Convergence

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 75% เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มค่าโจมตีธาตุ 75% เป็นเวลา 5 วินาที

Mastermind of Discord

Added
 • Exposure you inflict applies an extra -25% to the affected Resistance
 • Regenerate 1% of Mana per second if you've inflicted Exposure Recently

Removed
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 25% ขณะได้รับผลจาก สาส์นแห่งน้ำแข็ง
 • เจาะต้านทาน ไฟ 25% ขณะได้รับผลจาก สาส์นแห่งธุลี
 • เจาะต้านทาน สายฟ้า 25% ขณะได้รับผลจาก สาส์นแห่งสายฟ้า
 • เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 25%
 • ลดมานาสำรองของสกิล สาส์น 25%

Deadeye

Added

Occupying Force

 • Mirage Archers are not attached to you
 • +2 to maximum number of Summoned Mirage Archers
 • Cannot Summon Mirage Archers while near your Mirage Archers

Wind Ward

 • 3% less Damage taken per Gale Force
 • Lose all Gale Force when Hit

Projectile Damage, Mirage Archer Duration

 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
 • 15% increased Mirage Archer Duration

Projectile Damage, Attack Speed

 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%

Projectile Damage, Accuracy

 • เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 10%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%

Projectile Damage, Projectile Speed

 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 10%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%

Removed

Powerful Precision

 • อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้า
 • พวกอาวุธปล่อยจะมีโอกาสติดคริติคอลใส่เป้าหมายที่เจาะเกราะได้มากขึ้น 100%
 • Projectiles ทะลุทะลวงเป้าหมายใกล้เคียงทั้งหมด

Projectile Damage, Critical Strike Chance

 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
 • โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 10%

Modified

Fast and Deadly

Added
 • 75% increased Effect of your Marks
 • 25% less Damage taken from other Enemies near your Marked Enemy
 • Marks you inflict are not removed from Dying Enemies

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
 • เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม อีก 50%
 • เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Blink Arrow และ Mirror Arrow 100%

Gathering Winds

Added
 • Gain 1 Gale Force when you use a Skill
  15% increased Effect of Tailwind on you per Gale Force
 • You and nearby Allies have Tailwind

Removed
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีก +1000 ขณะที่ผู้เล่นมี Tailwind
 • หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลไป ตัวผู้เล่นกับเพื่อนใกล้เคียงจะได้ Tailwind
 • เพิ่มเอฟเฟคของ Tailwind ต่อผู้เล่น 10% ต่อทุกสกิลที่ใช้สำเร็จมาเร็วๆ นี้ ได้สูงสุด 100%

Endless Munitions

Added
 • สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก

Removed
 • ค่า ความแม่นยำ +200
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 50%
 • สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก

Rupture

Added
 • Critical Strikes which inflict Bleeding also inflict Rupture

Removed
 • การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
 • ตัวคูณคริติคอล +40% ถ้าศัตรูติดสถานะ เลือดไหล
 • 80% เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่ถูก Bleeding
 • การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
 • ได้รับพลังชีวิต +30 เมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดไหล

Far Shot

Added
 • Projectile Barrages have no spread

Removed
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%

Ricochet

Added
 • Projectiles have 30% chance to be able to Chain when colliding with terrain

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน อีก 10% ต่อจำนวนครั้งการชิ่งที่กระสุนนั้นเหลืออยู่

Projectile Damage, Accuracy

Added
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 10%

Removed
 • เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 10%

Projectile Damage, Attack Speed

Added
 • Mark Skills have 25% increased Cast Speed

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%

Projectile Damage, Accuracy

Added
 • 15% increased Mirage Archer Duration

Removed
 • เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 10%

Raider

Modified

Rapid Assault

Added
 • เพิ่มเอฟเฟค Onslaught ขึ้น 50%
 • Onslaught (จู่โจม)

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
 • โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี +5%
 • มีโอกาส 10% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 10 วินาทีหากผู้เล่นโจมตีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิค
 • ได้ Onslaught เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูได้

Avatar of the Chase

Added
 • โอกาสที่จะหลบการโจมตีประชิดเพิ่มขึ้น 35% เมื่อมี Onslaught
 • โอกาสที่จะหลบการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น 35% เมื่อมี Onslaught

Removed
 • เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีขึ้น 30% ระหว่างที่มี Onslaught
 • โอกาสที่จะหลบการโจมตีประชิดเพิ่มขึ้น 30% เมื่อมี Onslaught
 • โอกาสที่จะหลบการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น 30% เมื่อมี Onslaught

Avatar of the Slaughter

Added
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 10%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น 10% ต่อ Frenzy Charge

Removed
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 8%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น 8% ต่อ Frenzy Charge

Way of the Poacher

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%

Quartz Infusion

Added
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 15%
 • มีโอกาส 15% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • Phasing

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 10%
 • คุณจะได้รับ Phasing ในขณะที่ Frenzy Charge เต็ม
 • คุณจะได้รับ Phasing ในขณะที่มี Onslaught เต็ม
 • ได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร

Avatar of the Veil

Added
 • ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ โดน Fire, Cold, Lightning Exposure ซึ่งจะทำให้ต้านทานธาตุของพวกมัน -20% ขณะที่คุณมี Phasing
 • ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ลดความแม่นยำ อีก 20% ขณะที่คุณมี Phasing

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ระหว่าง Phasing
 • มีโอกาสที่จะหลบคาถาได้ 10% ขณะทำการ Phasing
 • ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ โดน Fire, Cold, Lightning Exposure ซึ่งจะทำให้ต้านทานธาตุของพวกมัน -15% ขณะที่คุณมี Phasing
 • ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ลดความแม่นยำ อีก 15% ขณะที่คุณมี Phasing

Evasion, Frenzy Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 20%

Evasion, Frenzy Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 20%

Pathfinder

Modified

Master Toxicist

Added
 • พิษที่ทำระหว่างผลของยาทุกชนิดมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%
 • ถ้าคุณสังหารศัตรูที่ติดพิษในระหว่างผลของยาใดๆ จะทำให้ศัตรูตัวข้างๆ ติดพิษต่อ

Removed
 • นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 10% เป็นความเสียหาย เคออส
 • เพิ่มความเสียหายเคออสจากการโจมตีขึ้นอีก 10%
 • คุณสูญเสีย Virulence ช้าลง 50%
 • พิษที่ทำระหว่างผลของยาทุกชนิดมีโอกาส 40% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%

Veteran Bowyer

Added
 • นำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม

Removed
 • นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม

Nature's Reprisal

Added
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 40% เป็นความเสียหาย เคออส
 • เพิ่มความเสียหายเคออสจากการโจมตีขึ้นอีก 15%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลเคออสขึ้น 30%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลเคออสขึ้น 50%
 • ถ้าคุณสังหารศัตรูที่ติดพิษในระหว่างผลของยาใดๆ จะทำให้ศัตรูตัวข้างๆ ติดพิษต่อ

Master Surgeon

Added
 • Recover 6% of Life when you use a Flask

Removed
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 30%

Flask Effect, Chaos Damage

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ พิษ 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 15%

Inquisitor

Added

Instruments of Zeal

 • Gain Fanaticism for 4 seconds on reaching Maximum Fanatic Charges
 • Gain 1 Fanatic Charge every second if you've Attacked in the past second
 • Lose all Fanatic Charges on reaching Maximum Fanatic Charges
 • +4 to Maximum Fanatic Charges

Elemental Damage, Attack and Cast Speed

 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%

Modified

Instruments of Virtue

Added
 • 10% more Attack Damage for each Non-Instant Spell you've Cast in the past 8 seconds, up to a maximum of 30%
 • Battlemage

Removed
 • เพิ่มความเสียหายเวทย์เมื่อคุณได้ร่ายเวทย์ 30%
 • เพิ่มความเสียหายเมื่อคุณได้ร่ายเวทย์ 50%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อคุณได้โจมตี 20%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อคุณโจมตีทันที 30%

Pious Path

Added
 • Consecrated Ground you create causes Life Regeneration to
  also Recover Energy Shield for you and Allies
 • Effects of Consecrated Ground you create Linger for 4 seconds

Removed
 • 20% เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการร่ายเมื่ออยู่ใน Consecrated Ground
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน 200 ต่อวินาที ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
 • พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่งผลต่อ 4 วินาที แม้ว่าจะออกจากพื้นที่แล้ว

Sanctuary

Added
 • พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสร้าง เพิ่มความเสียหาย ที่ศัตรูได้รับ 15%

Removed
 • พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสร้าง เพิ่มความเสียหาย ที่ศัตรูได้รับ 10%
 • ฟื้นฟู มานา 15 ต่อวินาที ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

Righteous Providence

Added
 • 1% increased Critical Strike Chance per point of Strength or Intelligence, whichever is lower
 • ค่า Strength และ Intelligence +50

Removed
 • เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 100% ใส่ศัตรูที่ยังไม่ติดสถานะเจ็บป่วยใดๆ
 • ตัวคูณคริติคอล +45% ถ้าศัตรูมีสถานะ เจ็บป่วยธาตุ
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%

Elemental Damage, Critical Strike Multiplier

Added
 • ตัวคูณคริติคอล +10%

Removed
 • ตัวคูณคริติคอล +15%

Elemental Damage, Critical Strike Multiplier

Added
 • ตัวคูณคริติคอล +10%

Removed
 • ตัวคูณคริติคอล +15%

Hierophant

Modified

Pursuit of Faith

Added
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 100%

Removed
 • เพิ่มความเสียหายต่อศัตรูเมื่อฆ่าโดยคุณหรือโทเทมของคุณ 6%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายต่อศัตรูเมื่อฆ่าโดยคุณหรือโทเทมของคุณ 10%

Conviction of Power

Added
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +4
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +4
 • +1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges

Removed
 • 25% โอกาสที่จะได้รับค่า Endurance Charge เมื่อคุณได้รับค่า Power Charge
 • โอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อคุณวางโทเทม 50%
 • มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อคุณหรือโทเทมของคุณสังหารศัตรู
 • ผู้เล่นรับความเสียหายธาตุลดลง 5% หากผู้เล่นมี Endurance Charge
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ขณะคุณมี Power Charge

Ritual of Awakening

Added
 • เพิ่มความเสียหาย อีก 5% ต่อโทเทมที่เสกออกมา

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 50%
 • เพิ่มความเสียหาย อีก 3% ต่อโทเทมที่เสกออกมา
 • สกิลที่เรียกโทเทมทีละเสา จะเรียกครั้งละสองเสาพร้อมกันแทน

Arcane Blessing

Added
 • เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 50%

Removed
 • จะไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุใดๆ ขณะที่มี Arcane Surge

Illuminated Devotion

Added
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 30% ขณะมี Arcane Surge
 • จะไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุใดๆ ขณะที่มี Arcane Surge

Removed
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 25% ขณะมี Arcane Surge
 • โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น 40% ขณะผู้เล่นมี Arcane Surge

Mana Regeneration, Mana

Added
 • เพิ่มมานาสูงสุด 8%

Removed
 • เพิ่มมานาสูงสุด 10%

Mana Regeneration, Power and Endurance Charge Duration

Added
 • เพิ่มมานาสูงสุด 8%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 20%
 • เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 20%

Mana Regeneration, Mana

Added
 • เพิ่มมานาสูงสุด 8%

Removed
 • เพิ่มมานาสูงสุด 10%

Mana Regeneration, Spell Damage

Added
 • เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%

Mana Regeneration, Spell Damage

Added
 • เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 10%

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%

Guardian

Modified

Unwavering Crusade

Added
 • เพื่อนที่อยู่ใกล้ จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%

Removed
 • เพื่อนที่อยู่ใกล้จะ เพิ่มความเสียหายขึ้น 30%
 • เพื่อนที่อยู่ใกล้ จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 15%

Time of Need

Added
 • ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 80%
 • Every 4 seconds, Regenerate 30% of Life over one second

Removed
 • ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 25%
 • ทำให้หายจากสถานะเจ็บป่วยและคำสาปทุกๆ 5 วินาที
 • ทุกๆ 5 วินาที จะฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ในระยะเวลาหนึ่งวินาที

Harmony of Purpose

Added
 • มีโอกาส 20% ที่จะได้ชาร์จ Power, Frenzy หรือ Endurance หากโจมตีโดน

Removed
 • มีโอกาส 10% ที่จะได้ชาร์จ Power, Frenzy หรือ Endurance หากโจมตีโดน

Armour and Energy Shield, Charge Duration

Added
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance, Frenzy และ Power Charge 15%

Removed
 • เพิ่มระยะเวลาของ Endurance, Frenzy และ Power Charge 20%

Ascendant

Modified

Trickster

Added
 • มีโอกาส 20% ที่จะได้ Frenzy Charge และ Power Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูพลังชีวิต มานาและโล่พลังงาน เมื่อคุณฆ่าศัตรูที่มีผลของ Damage Over Time ของคุณ 70%
 • มีโอกาส 20% ที่จะนำ 50% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส

Removed
 • มีโอกาส 15% ที่จะได้ Frenzy Charge และ Power Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูพลังชีวิต มานาและโล่พลังงาน เมื่อคุณฆ่าศัตรูที่มีผลของ Damage Over Time ของคุณ 50%
 • มีโอกาส 15% ที่จะนำ 50% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่ม Mana ต่อวินาที 15 ถ้าคุณใช้สกิลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้

Elementalist

Added
 • Exposure you inflict applies an extra -20% to the affected Resistance

Removed
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ ของศัตรู 10%
 • เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 40%

Raider

Added
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 10%
 • Phasing

Removed
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%

Pathfinder

Added
 • Recover 4% of Life when you use a Flask

Removed
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ ของศัตรู 6%

Guardian

Added
 • Every 4 seconds, Regenerate 20% of Life over one second

Removed
 • ทุกๆ 5 วินาที จะฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ในระยะเวลาหนึ่งวินาที

Deadeye

Added
 • 25% increased Effect of your Marks
 • You and nearby Allies have Tailwind

Removed
 • เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 50%
 • อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
 • การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น

Gladiator

Added
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด 25%

Removed
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด 10%

Champion

Added
 • โอกาส 50% ที่จะได้รับ Fortify เมื่อโจมตีระยะประชิด
 • มีโอกาส 100% ที่จะยั่วยุตอนปะทะ
 • เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 15%

Removed
 • โอกาส 10% ที่จะได้รับ Fortify เมื่อโจมตีระยะประชิด
 • มีโอกาส 25% ที่จะยั่วยุตอนปะทะ
 • มีโอกาส 20% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 8% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้

Hierophant

Added
 • เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 25%

Removed
 • โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Arcane Surge

Assassin

Added
 • มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล

Removed
 • โอกาส 40% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
 • มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อสังหาร

Slayer

Removed
 • ลดปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 50%

Inquisitor

Added
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ ของศัตรู 8%

Removed
 • ตัวคูณคริติคอล +30% ถ้าศัตรูมีสถานะ เจ็บป่วยธาตุ
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ ของศัตรู 6%

Saboteur

Added
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อทุ่นระเบิดที่จุดระเบิดไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก แต่ไม่เกิน 10%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อกับดักที่ทำงานไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อวินาที

Removed
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อทุ่นระเบิดที่จุดระเบิดไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก แต่ไม่เกิน 10%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อกับดักที่ทำงานไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อวินาที

โพสต์โดย 
เมื่อ
Grinding Gear Games

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม