รายละเอียดแพทช์ 3.13.1c

รายละเอียดแพทช์ 3.13.1c

การปรับปรุง Ritual

 • จากนี้ไปคุณจะสามารถลิงค์ของรางวัลจากพิธีกรรมชิ้นที่ถูกเผยแล้วลงในหน้าต่างแชทได้แล้ว
 • คำพยากรณ์ Monstrous Treasure จะไม่ทำงานในแผนที่ที่มีการใช้ภาชนะท่วมเลือดอีกต่อไป
 • การเผชิญหน้าพิธีกรรมแบบ Foul จะใช้ Toxic Vines ก็ต่อเมื่อคุณหยุดเคลื่อนที่เท่านั้น
 • ภารกิจท้าทาย "ได้รับเบสไอเทมพิธีกรรม" จะให้คุณแลกบรรณาการเพื่อรับเบสไอเทมพิธีกรรม 9 ใน 27 ประเภท จากเดิมที่แลกได้เพียง 9 ประเภทแบบตายตัว
 • แก้บัคที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานแท่นบูชาพิธีกรรมได้ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่เกิดในวงพิธีกรรมถูกฆ่าภายนอกวงนั้น
 • แก้บัคที่ทำให้ไม่สามารถทำการเผชิญหน้าไบล์ทได้ในบางครั้ง หากมันอยู่ใกล้กับแท่นบูชาพิธีกรรมจนเกินไป
 • แก้บัคที่ทำให้มอนสเตอร์บางตัวจะยืนนิ่งในการเผชิญหน้าพิธีกรรม
 • แก้บัคที่ทำให้มอนสเตอร์บางตัวจากอิทธิพลผู้พิชิตล่องหนขณะทำการเผชิญหน้าพิธีกรรม
 • แก้บัคที่ทำให้มอนสเตอร์บางตัวจากอิทธิพลเอลเดอร์ไม่ได้รับความเสียหายชั่วขณะหนึ่ง หลังจากที่ถูกชุบชีวิตในการเผชิญหน้าพิธีกรรม
 • แก้บัคที่ทำให้บอสประจำแผนที่ Grotto กลายเป็นอมตะในระหว่างการเผชิญหน้าพิธีกรรม
 • แก้บัคที่ทำให้บอสประจำแผนที่ Estuary ล่องหนในบางครั้งหลังจากถูกชุบชีวิตในการเผชิญหน้าพิธีกรรม
 • แก้บัคที่ทำให้บอสประจำแผนที่ Spider Lair หายตัวไปในบางครั้งเมื่อทำการเผชิญหน้าพิธีกรรมสำเร็จใกล้ๆ กับบอส

การปรับปรุงทั่วไป

 • ลดพลังชีวิตของเหล่าบอส Harvest ระดับ 4
 • เพิ่มช่วงเวลาพักชั่วคราวระหว่างเฟสขององครักษ์เอลเดอร์
 • การสำเร็จการท้าทายของเมเวนระดับที่ 1-4 ประจำเขตสมุดแผนที่จะไม่มอบรางวัลเป็นแผนที่ที่มีอิทธิพลเชปเปอร์หรือเอลเดอร์อีกต่อไป
 • พาสซีพ Quartz Infusion ของ Raider จะไม่แสดงผลเป็นเอฟเฟคตัวใสตลอดเวลาแล้ว
 • เซฟเฮ้าส์ขององค์กรจะมีระดับพื้นที่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าระดับ 73 แล้ว
 • ค่าของม็อดประจำแผนที่สังเคราะห์ "คำสาปมีผลต่อมอนสเตอร์น้อยลง อีก x%" กับ "มอนสเตอร์มีโอกาส x% ที่จะหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยธาตุ" ถูกปรับลดลง เพื่อไม่ให้มีความเป็นไปได้ที่จะให้ม็อดเหล่านี้มีค่าถึง 100% จากการอัพพาสซีฟสมุดแผนที่ Vivid Memories
 • โกเลมหิน (Stone Golem) มีระยะโจมตีเพิ่มขึ้น และมันจะใช้สกิล Slab Slam กับ Rolling Stone บ่อยกว่าเดิม
 • แผนที่ Bramble Valley ไม่สามารถออกม็อด Twinned ได้อีก่ตอไป
 • Water Volatile ที่เกิดในการเผชิญหน้าบอสประจำแผนที่ Forking River จะเกิดช้าลง มันจะสร้างความเสียหายลดลงและระเบิดช้าลงเมื่อมันถูกสัมผัส
 • บอสประจำแผนที่ Forking River ต้องอยู่ไกลผู้เล่นมากกว่าเดิม บอสจึงจะใช้สกิล Whirlpool ซึ่งสกิลนี้จะมีระยะเวลาดำรงอยู่สั้นลง
 • บอสประจำแผนที่ Forking River จะมีรัศมีแคบลงในการตรวจจับผู้เล่น บอสจึงจะใช้สกิล Repeated Water Lance ซึ่งบอสจะหันหน้าช้าลงขณะที่ใช้สกิลนี้
 • สกิล Teleport ของบอสประจำแผนที่ Forking River จะไม่สร้างความเสียหายอีกต่อไป
 • ตัวโคลนของ Shadow Councillor ที่ถูกเรียกออกมาโดยบอสประจำแผนที่ Crimson Township ได้รับการปรับปรุงการแสดงผลใหม่ให้สามารถสังเกตเห็นในจังหวะที่มันออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ลดความถี่ในการเรียกตัวโคลน Shadow Councillor ของบอสประจำแผนที่ Crimson Township ลง
 • หากผู้เล่นเข้าสู่พื้นที่อีกครั้งหลังจากตายหรือออกจากพื้นที่แล้วนั้น จากนี้ไปดีบัฟพิธีกรรมนองเลือดที่พบในการเผชิญหน้าบอสประจำแผนที่ Crimson Township จะเริ่มสะสมก็ต่อเมื่อผ่านไปชั่วขณะหนึ่งก่อนเท่านั้น
 • แก้บัคที่ทำให้พาสซีฟสมุดแผนที่ Uncharted Realms ไม่ปลดล็อกอย่างถูกต้องหลังจากทำการสยบเมเวน
 • แก้บัคที่ทำให้ได้รับเศษกับตราผิดฝ่ายจากการเผชิญหน้ากองพัน
 • แก้บัคที่ทำให้โทเทมไม่ถูกนับว่าเป็นเพื่อน
 • แก้บัคที่ทำให้มีการคำนวณโอกาสหลบความเสียหายเวทย์เพียงครั้งเดียวในการปะทะสามครั้งจากสกิล Repeated Water Lance ของบอสประจำแผนที่ Forking River
 • แก้บัคที่ทำให้เหล่าบอสประจำแผนที่ Graveyard เป็นอมตะหลังเมื่อใช้สกิล Explosive Arrow
 • แก้บัคที่ทำให้สกิล Unseen Strike ที่มาจากมีดยูนิค Hidden Blade ยังคงทำงานอยู่แม้ตัวละครจะตายแล้วก็ตาม
 • แก้บัคที่ทำให้ Ballista Totem กับ Spell Totem มีเลือดตามเลเวลของหินสกิลที่ถูกเสริม แทนที่จะเป็นเลเวลของหินสกิลเสริมนั้นๆ
 • แก้บัคที่ทำให้ม็อดอิทธิพลระดับสูงส่ง “หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล x” ไม่ทำงานตามที่ควร
 • แก้บัคของบัฟ Arcane Surge ที่ทำให้แหล่งที่ทำให้เกิดสกิลนี้ระดับสูงที่สุดไม่ถูกยึดเป็นหลัก
 • แก้บัคของบัฟ Fortify ที่ทำให้แหล่งที่ทำให้เกิดสกิลนี้ระดับสูงที่สุดไม่ถูกยึดเป็นหลัก
 • แก้บัคที่ทำให้สกิล Hydrosphere ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้หากมีมอนสเตอร์ที่เสียดีบัฟเปียกปอน (Drenched) ขณะที่ Hydrosphere วงใหม่ถูกสร้างขึ้นมา
 • แก้บัคที่ทำให้สกิล Wave of Conviction ที่ทำงานซ้ำ (อย่างเช่นการเสริมด้วย Spell Echo หรือ Unleash) ทำให้มอนสเตอร์ถูกปะทะเพียงแค่คลื่นเดียว
 • แก้บัคที่ทำให้ Sniper's Mark ไม่ทำให้เกิดการแยกของกระสุนหากใช้คู่กับถุงมือยูนิค Mercenary's Lot
 • แก้บัคในพาสซีฟ Impact ของ Slayer ที่ทำให้ม็อด "เพิ่มพื้นที่ส่งผล 5% ตามจำนวนศัตรูที่ถูกสังหารเร็วๆ นี้ สูงสุด 50%" ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
 • แก้บัคที่ทำให้สกิลแชนเนลทำงานไม่ถูกต้องขณะที่ได้รับผลจาก Echoing Shrine
 • แก้บัคการแสดงผลของการติดตามผู้พิชิตบนสมุดแผนที่ ที่แสดงผลจำนวนแผนที่ที่ต้องการในการเปิดวาร์ปไปสู้กับผู้พิชิตอย่างไม่ถูกต้องในบางครั้ง
 • แก้บัคที่ทำให้สร้อยที่ถูกเจิมน้ำมันไม่ซ่อนการแสดงผลข้อมูลพาสซีฟขณะที่ดูคำอธิบายม็อดขั้นสูงของมัน
 • แก้บัคการแสดงผลที่ทำให้ข้อมูลพาสซีฟจากการนำเมาส์ไปชี้มีขนาดใหญ่กว่าที่ควร
 • แก้บัคการแสดงผลที่ทำให้ขนของเอฟเฟคอาวุธ Doomcrow มีสีที่ไม่ถูกต้อง
 • แก้บัคการแสดงผลที่ทำให้ปุ่มเมเวนปรากฏในเครื่องเปิดแผนที่ทั้งที่ยังไม่ได้ปลดล็อกปุ่มนั้น

แก้ปัญหาเกมค้างและล่ม

 • แก้ปัญหาเกมค้างที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้มอนสเตอร์กองพัน Roc Sentinel เป็น Spectre
 • แก้ปัญหาเกมค้างที่เกิดขึ้นได้ยากขณะที่เผชิญหน้ากับ Tul, Creeping Avalanche
 • แก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มที่เกิดขึ้นบ่อยหนึ่งกรณี
Last bumpedเมื่อ 9 ก.พ. 2021 17:38:04

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม