นอกจากสกิลใช้งานใหม่ 16 สกิลที่จะมาใน Path of Exile: Expedition แล้ว เรายังได้ปรับปรุงสกิลใช้งานเดิมจำนวนมาก และเช่นเคยว่าเราได้เตรียมข้อมูลหินเหล่านี้ที่เลเวล 20 และคุณภาพ 20% มาให้ทุกคนได้วางแผนบิลด์รอการเปิดที่ใกล้จะถึงนี้ และสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลส่วนของหินสกิลเสริมก็สามารถอ่านได้ที่นี่ค่ะ

ด้านล่างนี้คือรายการหินสกิลใช้งานใหม่และที่ถูกเปลี่ยนใน Path of Exile: Expedition

New Gems

Updated Gems
Vaal Ancestral Warchief


Added
 • เสก โทเทม ที่จะคอยใช้สกิลนี้ออกมา 1 เสา
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 50%

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 50%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 154% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 122.8% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 154%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 123%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Earthquake


Added
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ของสกิลนี้เช่นกัน

Removed
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul เช่นกัน

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 106% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 85% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 106%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 85%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Glacial Hammer


Added
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ของสกิลนี้เช่นกัน
 • มีโอกาส 25% ที่จะสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเสมอ
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul เช่นกัน
 • โอกาสแช่แข็งศัตรู 25%
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 250% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 200% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 250%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 200%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Ground Slam


Added
 • ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 25%
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้
 • สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด 49% ต่อเป้าหมายที่อยู่ใกล้

Removed
 • ทำให้ศัตรูติด Stun
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้
 • โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ได้แรงขึ้น 49%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 375% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 400% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 375%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 400%
Show DifferencesHide Differences

New: ทำการฟาดพื้นด้านหน้าของคุณเพื่อสร้างคลื่นพลังที่จะเดินทางไปรอบทิศทาง สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะโดยเพิ่มโอกาสที่จะสร้างสถานะ มึนงง คลื่นพลังนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ไม้พลอง หรือ มือเปล่า เท่านั้น

Old: ทำการฟาดพื้นด้านหน้าของคุณเพื่อสร้างคลื่นพลังที่จะเดินทางไปรอบทิศทางสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะและทำให้พวกมันติดสถานะมึนงง คลื่นพลังนี้จะสร้างความเสียหายสูงขึ้นหากศัตรูอยู่ใกล้ ต้องใช้กับ ขวาน กระบอง คทา ไม้พลอง หรือ มือเปล่า เท่านั้น

Show DifferencesHide Differences


Vaal Cyclone


Added
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ของสกิลนี้เช่นกัน
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul เช่นกัน
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 109% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 99% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 109%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 99%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Double Strike


Added
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ของสกิลนี้เช่นกัน
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 113 ถึง 169 ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
 • อัญเชิญ ร่างคู่ ได้พร้อมกัน 8 ตัว

Removed
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul เช่นกัน
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 113 ถึง 169 ถ้าศัตรูเลือดไหล

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 41% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 33% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 41%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 33%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Lightning Strike


Added
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ของสกิลนี้เช่นกัน
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาส่งผลของสกิล มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul เช่นกัน
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 163% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 130% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 163%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 130%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Reave


Added
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 313% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 250% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 313%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 250%
Show DifferencesHide Differences

Vaal Spectral Throw


Added
 • ยิงกระสุน 8 ลูกต่อหนึ่งในสองเกลียวหมุนวนที่สะท้อน
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • ยิงกระสุนเพิ่มอีก 8 ลูก
 • ยิงกระสุนกระจายออกรอบทิศทาง
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: สามารถจัดเก็บการใช้งานได้ 1 ครั้ง
 • Old: สามารถจัดเก็บการใช้งานได้ 3 ครั้ง
 • New: ความเสียหายโจมตี 110% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 170% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 110%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 170%
Show DifferencesHide Differences

New: ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณหลายชิ้น มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งพวกมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง

Old: ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ หมุนควงออกเป็นการโจมตีแบบปั่นที่โจมตีศัตรูที่ขวางทาง

Show DifferencesHide Differences


Vaal Fireball


Added
 • ยิงกระสุน 32 ลูกออกมาเป็นเกลียวหมุนวน

Removed
 • ยิงกระสุนออกเป็นเกลียว

Vaal Flameblast


Modified
 • New: เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 140% ต่อหนึ่งสเตจ
 • Old: เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 120% ต่อหนึ่งสเตจ
Show DifferencesHide Differences


Ancestral Protector


Added
 • เสก โทเทม ที่จะคอยใช้สกิลนี้ออกมา 1 เสา
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 50%

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 50%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 180% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 144% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 180%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 144%
Show DifferencesHide Differences

Ancestral Warchief


Added
 • เสก โทเทม ที่จะคอยใช้สกิลนี้ออกมา 1 เสา
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 50%

Removed
 • เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 50%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 166% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 133% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 166%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 133%
Show DifferencesHide Differences

Bladestorm


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 120% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 120%
Show DifferencesHide Differences

Chain Hook


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 169% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 135% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 169%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 135%
Show DifferencesHide Differences

Cleave


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 213% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 170% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 213%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 170%
Show DifferencesHide Differences

Consecrated Path


Added
 • สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด 20% ต่อเป้าหมายที่อยู่ใกล้

Removed
 • โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ได้แรงขึ้น 20%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 230% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 184.2% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 230%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 184%
Show DifferencesHide Differences

Corrupting Fever


Removed
 • การ ทริกเกอร์ สกิลนี้ยังต้องจ่าย ค่าใช้งาน ของมัน

Dominating Blow


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 238% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 190% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 238%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 190%
Show DifferencesHide Differences

Dread Banner


Modified
 • New: เพิ่มผลของ Fortify 1% ต่อหนึ่งสเตจ
 • Old: เพิ่มผลของ Fortify 2% ต่อหนึ่งสเตจ
Show DifferencesHide Differences

Earthquake


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 120% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 120%
Show DifferencesHide Differences

Earthshatter


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 200% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 160% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 200%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 160%
Show DifferencesHide Differences

General's Cry


Added
 • เสก นักรบแห่งเงา ออกมาจากศพ 2 ศพ ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ ขั้นต่ำ 1 ศพ
  จำนวน นักรบแห่งเงา ที่เสกได้สูงสุด 5 ตน

Removed
 • เสก นักรบแห่งเงา ออกมาจากศพ 2 ศพ ต่อระดับความแข็งแกร่ง 5 ระดับ ขั้นต่ำ 1 ศพ
  จำนวน นักรบแห่งเงา ที่เสกได้สูงสุด 5 ตน

Added
 • สกิลที่ถูกเสริมไว้จะถูกใช้งานโดย นักรบแห่งเงา ที่ถูกอัญเชิญจากสกิล General's Cry
  สกิลที่ถูกเสริมจะนับว่าถูก ทริกเกอร์

Removed
 • สกิลที่ถูกเสริมไว้จะถูกใช้งานโดย นักรบแห่งเงา ที่ถูกเสกออกมาจากสกิล General's Cry
  สกิลที่ถูกเสริมไว้จะนับว่าเป็นสกิลที่ทำงานเอง

Modified
 • New: สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเสียหาย อีก 36%
 • Old: สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเสียหาย อีก 30%
Show DifferencesHide Differences

Glacial Hammer


Added
 • มีโอกาส 25% ที่จะสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเสมอ

Removed
 • โอกาสแช่แข็งศัตรู 25%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 269% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 215% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 269%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 215%
Show DifferencesHide Differences

Ground Slam


Added
 • สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด 49% ต่อเป้าหมายที่อยู่ใกล้

Removed
 • โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ได้แรงขึ้น 49%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 188% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 188%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
Show DifferencesHide Differences

Heavy Strike


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 313% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 250% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 313%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 250%
Show DifferencesHide Differences

Ice Crash


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 350% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 280% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 350%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 280%
Show DifferencesHide Differences

Infernal Blow


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 166% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 133% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 166%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 133%
Show DifferencesHide Differences

Leap Slam


Added
 • การปะทะที่สร้างความเสียหายจะสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่ พลังชีวิต เต็ม เสมอ

Removed
 • การโจมตีที่สร้างความเสียหาย จะทำให้ศัตรูที่พลังชีวิตเต็ม ติดสถานะ มึนงง อย่างแน่นอน

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 120% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 120%
Show DifferencesHide Differences

Molten Strike


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 185% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 148% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 185%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 148%
Show DifferencesHide Differences

Perforate


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 213% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 170% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 213%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 170%
Show DifferencesHide Differences

Reap


New: สร้างเคียวโลหิตฟันกวาดพื้นที่เป้าหมายที่เลือก สร้างความเสียหาย กายภาพ ให้กับศัตรูที่ถูกปะทะและทำให้พวกมันติดสถานะดีบัฟที่จะสร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง และหากศัตรูรอดตายจากการใช้สกิลนี้ คุณจะได้รับชาร์จโลหิตซึ่งจะเพิ่มความเสียหายของสกิลและเพิ่ม ค่าใช้งาน ของสกิลด้วย ผู้เล่นมี ชาร์จโลหิต ได้สูงสุด 5 ชาร์จ

Old: สร้างเคียวโลหิตฟันกวาดพื้นที่เป้าหมายที่เลือก สร้างความเสียหายกายภาพให้กับศัตรูที่ถูกปะทะและทำให้พวกมันติดสถานะดีบัฟที่จะสร้างความเสียหายกายภาพต่อเนื่อง และหากศัตรูรอดตายจากการใช้สกิลนี้ แล้วสกิลนี้ไม่ได้ถูกทริกเกอร์ คุณจะได้รับชาร์จโลหิตซึ่งจะเพิ่มความเสียหายของสกิลและเพิ่ม ค่าใช้งาน ของสกิลด้วย ผู้เล่นมีชาร์จโลหิตได้สูงสุด 5 ชาร์จ

Show DifferencesHide Differences

Seismic Cry


Added
 • ผลักและรบกวนศัตรูในพื้นที่ที่เล็กกว่า
 • บัฟมอบม็อด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 5% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุด 30%
 • ทำให้การโจมตี ทุบ ประชิด 4 ครั้งต่อไปของคุณ ฮึกเหิม

Removed
 • ผลักศัตรูในพื้นที่เล็กๆและทำให้พวกมันชะงักด้วย
 • บัฟมอบ ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 5% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 30%
 • การฟาดพื้นประชิดอีก 4 ครั้งต่อจากนี้จะทำไปด้วยความ ฮึกเหิม
 • การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 30%
 • การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 20% ต่อจำนวนครั้งที่โจมตีด้วยความ ฮึกเหิม จากการ คำราม นี้มาก่อนหน้านี้

Shield Charge


Added
 • เวลาในการโจมตี 0.48 วินาที
 • โอกาสคริติคอล 5.00%
 • ความเสียหาย กายภาพ มือรอง 350 ถึง 525
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง 6 ต่อค่า เกราะ หรือ หลบหลีก ทุกๆ 15 แต้มบน โล่
 • สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก 100% ที่ระยะชาร์จสูงสุด

Removed
 • โอกาสที่มือข้างรองจะโจมตีติดคริติคอลได้เท่ากับ 5%
 • โอกาสคริติคอล +0.2% ต่อค่าโล่พลังงาน 10 หน่วยบนโล่ที่ถือ
 • ค่าโจมตีแบบกายภาพมือเปล่าของมือข้างรองอยู่ที่ 190 ถึง 284
 • เพิ่ม 3 ถึง 4 ให้ค่าโจมตีภายภาพต่อค่าป้องกันหรือค่าหลบหลีกของโล่ทุกๆ 15 แต้ม
 • เวลาโจมตีของอาวุธในมือข้างรองจะอยู่ที่ 0.48 วินาที
 • 100% ดาเมจเพิ่ม จากการโจมตีโดน ที่ระยะชาร์สูงสุด

Modified
 • New: โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, กายภาพ, ประชิด
 • Old: โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
Show DifferencesHide Differences

Smite


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 273% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 218% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 273%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 218%
Show DifferencesHide Differences

Static Strike


Added
 • ลำแสง ปะทะศัตรูทุกๆ 0.32 วินาที

Removed
 • ลำแสงโจมตีศัตรูทุกๆ 0.32 วินาที

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 188% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 188%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
Show DifferencesHide Differences

Sunder


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 275% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 220% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 275%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 220%
Show DifferencesHide Differences

Sweep


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 281% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 225% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 281%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 225%
Show DifferencesHide Differences

Tectonic Slam


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 275% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 220% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 275%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 220%
Show DifferencesHide Differences

Vigilant Strike


Added
 • ไม่สามารถหลบหลีกได้

Removed
 • การโจมตีจะไม่สามารถหลบหลีกได้

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 325% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 260% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 325%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 260%
Show DifferencesHide Differences


Artillery Ballista


Added
 • เสก โทเทมหน้าไม้ ที่จะคอยใช้สกิลนี้ออกมา 1 เสา

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 57.3% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 51% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 57%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 51%
Show DifferencesHide Differences

Barrage


Added
 • ยิงกระสุนออกมาเป็นลำดับ

Removed
 • ยิงกระสุนเป็นชุด

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 54.6% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 47.6% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 55%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 48%
Show DifferencesHide Differences

Blade Blast


Removed
 • รัศมี +2
 • ทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ

Modified
 • New: เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อจำนวนมีดของ Blade Vortex ที่ถูกระเบิด
 • Old: เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 35% ต่อจำนวนมีดของ Blade Vortex ที่ถูกระเบิด
Show DifferencesHide Differences

Blade Flurry


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 49% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 45% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 49%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 45%
Show DifferencesHide Differences

Blood Rage


Modified
 • New: ค่าใช้งาน พลังชีวิต 29 หน่วย
 • Old: ค่าใช้งาน มานา 16 หน่วย
Show DifferencesHide Differences

New: เพิ่มบัฟที่สร้างความเสียหายจาก กายภาพ ต่อเนื่องพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการดูด พลังชีวิต การสังหารศัตรูขณะที่บัฟนี้ทำงานจะทำให้เริ่มนับระยะเวลาของบัฟอีกครั้ง และมีโอกาสทำให้ได้รับ Frenzy Charge

Old: เพิ่มบัฟที่สร้างความเสียหายจากเคออสต่อวินาทีพร้อมกับเพิ่มความเร็วการโจมตีและดูดพลังชีวิต การฆ่าศัตรูในขณะที่ปัฟนี้มีการใช้งานอยู่จะรีเฟรชระยะเวลาบัฟ และให้การชาร์จความคลั่ง

Show DifferencesHide Differences

Charged Dash


Added
 • สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 150% ขณะแชนเนล หาก ภาพลวงตา หยุดเคลื่อนที่

Removed
 • โจมตีขณะแชนเนลได้แรงขึ้น 150% หากภาพลวงหยุดเดิน

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 121% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 110% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 121%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 110%
Show DifferencesHide Differences

Cyclone


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 59% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 54% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 59%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 54%
Show DifferencesHide Differences

Dash


Modified
 • New: เวลาคูลดาวน์ 2.50 วินาที
 • Old: เวลาคูลดาวน์ 2.00 วินาที
 • New: เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 29%
 • Old: เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 67%
Show DifferencesHide Differences

Double Strike


Added
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 113 ถึง 169 ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล

Removed
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 113 ถึง 169 ถ้าศัตรูเลือดไหล

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 140% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 112% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 140%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 112%
Show DifferencesHide Differences

Dual Strike


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 244% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 195% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 244%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 195%
Show DifferencesHide Differences

Elemental Hit


Added
 • เพิ่มความเสียหาย อีก 10% ต่อจำนวน สถานะเจ็บป่วยธาตุ ที่ศัตรูติด

Removed
 • โจมตีศัตรูได้แรงขึ้น 10% ต่อสถานะเจ็บป่วยแต่ละตัวที่ศัตรูมี

Modified
 • New: โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, สุ่มธาตุ, ธนู
 • Old: โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ธนู
 • New: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 391 ถึง 726
 • Old: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 392 ถึง 729
 • New: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 75 ถึง 1467
 • Old: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 77 ถึง 1465
Show DifferencesHide Differences

Explosive Arrow


Modified
 • New: การระเบิดจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและเจ็บป่วย อีก 5% ต่อจำนวน ศรระเบิด บนตัวเป้าหมาย
 • Old: การระเบิดจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและเจ็บป่วย อีก 3% ต่อจำนวน ศรระเบิด บนตัวเป้าหมาย
Show DifferencesHide Differences

Fire Trap


Added
 • เสริมความเสียหาย ไฟ 201 ถึง 302 ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ

Removed
 • เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก 201 ถึง 302

Modified
 • New: สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 1833.6 ต่อวินาที
 • Old: สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 1832.8 ต่อวินาที
Show DifferencesHide Differences

Flamethrower Trap


Removed
 • ตัวโมดิฟายความเร็วร่ายคาถาจะใช้กับความเร็วของไฟด้วย

Flicker Strike


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 210% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 168% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 210%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 168%
Show DifferencesHide Differences

Frost Blades


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 175% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 140% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 175%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 140%
Show DifferencesHide Differences

Lacerate


Added
 • มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต

Removed
 • มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 154% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 122.8% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 154%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 123%
Show DifferencesHide Differences

Lancing Steel


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 106% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 85% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 106%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 85%
Show DifferencesHide Differences

Lightning Arrow


Removed
 • เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า 29%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 154% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 134% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 154%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 134%
 • New: สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 290%
 • Old: สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 195%
Show DifferencesHide Differences

Lightning Strike


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 225% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 180% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 225%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 180%
Show DifferencesHide Differences

Reave


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 225% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 180% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 225%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 180%
Show DifferencesHide Differences

Seismic Trap


Modified
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 190%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 140%
 • New: สร้างความเสียหาย กายภาพ 853 ถึง 1280
 • Old: สร้างความเสียหาย กายภาพ 610 ถึง 914
Show DifferencesHide Differences

New: โยนกับดักที่จะสร้างคลื่นแผ่นดินไหวเป็นระลอกภายในระยะเวลาหนึ่งเมื่อทำงาน คลื่นแต่ละลูกจะสร้างความเสียหายเป็นแนวและตบท้ายด้วยคลื่นลูกโต ม็อดความเร็วในการโยนกับดักจะส่งผลต่อความถี่ในการสร้างคลื่น

Old: โยนกับดักที่หากทำงานจะสร้างคลื่นแผ่นดินไหวเป็นระลอกภายในระยะเวลาหนึ่ง คลื่นแต่ละลูกจะสร้างความเสียหายเป็นแนวและตบท้ายด้วยคลื่นลูกโต ค่าโมดิฟายความเร็วร่ายคาถาจะมีผลต่อความถี่ของคลื่น

Show DifferencesHide Differences

Shattering Steel


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 159% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 127.4% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 159%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 127%
Show DifferencesHide Differences

Smoke Mine


Removed
 • เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 57%

Modified
 • New: เวลาคูลดาวน์ 5.00 วินาที (การใช้ 3 ครั้ง)
 • Old: เวลาคูลดาวน์ 2.50 วินาที (การใช้ 3 ครั้ง)
 • New: ระยะเวลาพื้นฐานระดับรองคือ 1.00 วินาที
 • Old: ระยะเวลาพื้นฐานระดับรองคือ 5.00 วินาที
 • New: เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 40%
 • Old: เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 116%
Show DifferencesHide Differences

Spectral Shield Throw


Added
 • เวลาในการโจมตี 0.60 วินาที
 • โอกาสคริติคอล 5.00%
 • ความเสียหาย กายภาพ มือรอง 399 ถึง 599
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 8 ต่อค่า เกราะ หรือ หลบหลีก ทุกๆ 15 แต้มบน โล่
 • กระสุนหลัก ชิ่ง +3 ครั้ง

Removed
 • โอกาสที่มือข้างรองจะโจมตีติดคริติคอลได้เท่ากับ 5%
 • โอกาสคริติคอล +0.2% ต่อค่าโล่พลังงาน 10 หน่วยบนโล่ที่ถือ
 • ค่าโจมตีแบบกายภาพมือเปล่าของมือข้างรองอยู่ที่ 200 ถึง 301
 • เพิ่ม 3 ถึง 4 ให้ค่าโจมตีภายภาพต่อค่าป้องกันหรือค่าหลบหลีกของโล่ทุกๆ 15 แต้ม
 • เวลาโจมตีของอาวุธในมือข้างรองจะอยู่ที่ 0.60 วินาที

Modified
 • New: กระสุน Shard จะลดความเสียหาย อีก 50%
 • Old: กระสุน Shard จะลดความเสียหาย อีก 25%
 • New: ยิงกระสุนเพิ่มอีก 3 ลูก
 • Old: ยิงกระสุนเพิ่มอีก 13 ลูก
Show DifferencesHide Differences

Spectral Throw


Added
 • ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 125%

Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 125% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 100% ของค่าเริ่มต้น
Show DifferencesHide Differences

New: ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง

Old: ขวางร่างเงาของอาวุธประชิดที่คุณถือออกไปและโค้งกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตีศัตรูระหว่างทาง

Show DifferencesHide Differences

Split Arrow


Added
 • ความเร็วในการโจมตี 110% ของค่าเริ่มต้น

Splitting Steel


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 210% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 168.4% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 210%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 168%
 • New: Str 68
 • Old: Str 98
 • New: Dex 98
 • Old: Dex 68
Show DifferencesHide Differences

Whirling Blades


Modified
 • New: ความเสียหายโจมตี 150% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 120% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 150%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 120%
Show DifferencesHide Differences

Wild Strike


Modified
 • New: โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง, สุ่มธาตุ
 • Old: โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง
 • New: ความเสียหายโจมตี 231% ของค่าเริ่มต้น
 • Old: ความเสียหายโจมตี 185% ของค่าเริ่มต้น
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 231%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 185%
Show DifferencesHide Differences

New: อาวุธระยะประชิดโจมตีศัตรู เปลี่ยนความเสียหายบางส่วนให้กลายเป็นธาตุแบบสุ่ม หลังจากสุ่มได้แล้วจะระเบิดออกตามธาตุที่สุ่มได้ โดยจะเป็นระเบิดไฟ, สายฟ้าช็อตชิ่งสำหรับสายฟ้า, หรือคลื่นพลังน้ำแข็ง มันจะเลี่ยงไม่ให้เกิดการออกธาตุเดียวกันสองครั้งติด

Old: อาวุธระยะประชิดโจมตีศัตรู เปลี่ยนความเสียหายบางส่วนให้กลายเป็นธาตุแบบสุ่ม หลังจากสุ่มได้แล้วจะระเบิดออกตามธาตุที่สุ่มได้ โดยจะเป็นระเบิดไฟ, สายฟ้าช็อตชิ่งสำหรับสายฟ้า, หรือคลื่นพลังน้ำแข็ง

Show DifferencesHide Differences


Arcane Cloak


Added
 • จ่าย มานา ที่มี 64%

Removed
 • ใช้ มานา 64% ของ มานา ที่มี

Modified
 • New: เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า, อาคม
 • Old: เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า
Show DifferencesHide Differences

Bane


Modified
 • New: เคออส, ออกเอง, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สาปสะกด
 • Old: เคออส, ออกเอง, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป
 • New: เพิ่มความเสียหาย อีก 42% ต่อจำนวนคำสาปที่สาปสำเร็จ
 • Old: เพิ่มความเสียหาย อีก 47% ต่อจำนวนคำสาปที่สาปสำเร็จ
Show DifferencesHide Differences

Bodyswap


Modified
 • New: เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 200% หากใช้ศพ
 • Old: เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 300% หากใช้ศพ
Show DifferencesHide Differences

Discharge


Modified
 • New: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 432 ถึง 1297 ต่อจำนวน Power Charge ที่เสียไป
 • Old: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 394 ถึง 1422 ต่อจำนวน Power Charge ที่เสียไป
 • New: สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 692 ถึง 1037 ต่อจำนวน Frenzy Charge ที่เสียไป
 • Old: สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 566 ถึง 849 ต่อจำนวน Frenzy Charge ที่เสียไป
Show DifferencesHide Differences

Firestorm


Modified
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 55%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 50%
 • New: สร้างความเสียหาย ไฟ 250 ถึง 375
 • Old: สร้างความเสียหาย ไฟ 207 ถึง 311
 • New: ลูกไฟแรกสร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก 325%
 • Old: ลูกไฟแรกสร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก 250%
Show DifferencesHide Differences

Flame Dash


Modified
 • New: เวลาคูลดาวน์ 3.50 วินาที (การใช้ 3 ครั้ง)
 • Old: เวลาคูลดาวน์ 3.00 วินาที (การใช้ 3 ครั้ง)
 • New: เวลาในการร่าย 0.80 วินาที
 • Old: เวลาในการร่าย 0.70 วินาที
 • New: เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 29%
 • Old: เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 57%
Show DifferencesHide Differences

Flame Wall


Modified
 • New: ผลของดีบัฟรองจะ สร้างความเสียหาย ไฟ พื้นฐาน 1520.9 ต่อวินาที
 • Old: ผลของดีบัฟรองจะ สร้างความเสียหาย ไฟ พื้นฐาน 1825.2 ต่อวินาที
Show DifferencesHide Differences

Flameblast


Modified
 • New: เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 130% ต่อหนึ่งสเตจ
 • Old: เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 110% ต่อหนึ่งสเตจ
Show DifferencesHide Differences

Hexblast


Added
 • ความเสียหายทั้งหมดสร้างสถานะ ช็อค ได้
 • ความเสียหายทั้งหมดสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
 • ความเสียหายทั้งหมดสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้

Removed
 • ความเสียหายในพื้นที่น้อยลง 25%
 • ความเสียหายทุกประเภทสามารถ ช็อค ได้
 • ความเสียหายทุกประเภทสามารถ ลุกไหม้ ได้
 • ความเสียหายทุกประเภทสามารถ แช่แข็ง ได้

Modified
 • New: เวท, พื้นที่, เคออส, สาปสะกด
 • Old: เวท, พื้นที่, เคออส, คำสาป
Show DifferencesHide Differences

Lightning Spire Trap


Modified
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 75%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 60%
 • New: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 207 ถึง 622
 • Old: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 166 ถึง 497
Show DifferencesHide Differences

New: โยนกับดักที่จะเกิดฟ้าผ่าในพื้นที่รอบๆ กับดักเป็นช่วงเวลาหนึ่งเมื่อทำงาน สร้างความเสียหาย สายฟ้า ม็อดความเร็วในการโญนกับดักจะส่งผลต่อความถี่ของการผ่า มีโอกาสทำคริติคอลมากขึ้นต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค

Old: โยนกับดักที่หากทำงานจะเกิดฟ้าผ่าในพื้นที่รอบๆ กับดักเป็นช่วงเวลาหนึ่ง สร้างความเสียหายธาตุสายฟ้า ม็อดความเร็วการร่ายเวท จะมีผลต่อความถี่ของการผ่า หากศัตรูที่โดนผ่าติดสถานะช็อคอยู่แล้วจะมีโอกาสโดนคริติคอลมากขึ้น

Show DifferencesHide Differences

Lightning Tendrils


Added
 • คลื่นพลังที่แรงขึ้น สร้างความเสียหาย ปะทะ และ สถานะเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก 100%

Removed
 • คลื่นพลังที่แรงขึ้นมาจะโจมตีได้แรงขึ้น และค่าโจมตีจากสถานะเจ็บป่วยจะสูงขึ้นอีก 50%

Rolling Magma


Modified
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 230%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 185%
 • New: สร้างความเสียหาย ไฟ 1031 ถึง 1546
 • Old: สร้างความเสียหาย ไฟ 856 ถึง 1284
Show DifferencesHide Differences

Shock Nova


Removed
 • วงแหวนสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 50%

Sigil of Power


Added
 • บัฟมอบม็อด: เสริมความเสียหายสายฟ้า 7 ถึง 141 ต่อสเตจ

Removed
 • เพิ่มมานาที่สกิลของคุณใช้ เมื่ออยู่ในพื้นที่ 10%
 • บัฟมอบม็อดเสริมความเสียหายสายฟ้า 7 ถึง 141 ต่อสเตจ

Modified
 • New: เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, อาคม
 • Old: เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
Show DifferencesHide Differences

Soulrend


Modified
 • New: สร้างความเสียหาย เคออส 494 ถึง 741
 • Old: สร้างความเสียหาย เคออส 448 ถึง 672
 • New: สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 2143.1 ต่อวินาที
 • Old: สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 1944.3 ต่อวินาที
Show DifferencesHide Differences

Spark


Added
 • ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 125%

Modified
 • New: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 70 ถึง 1326
 • Old: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 63 ถึง 1198
Show DifferencesHide Differences

Storm Burst


Modified
 • New: รัศมี +4
 • Old: รัศมี +2
Show DifferencesHide Differences

Storm Call


Modified
 • New: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 165%
 • Old: ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย 130%
 • New: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 640 ถึง 1188
 • Old: สร้างความเสียหาย สายฟ้า 510 ถึง 947
Show DifferencesHide Differences

Stormbind


Modified
 • New: เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา, อาคม
 • Old: เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา
Show DifferencesHide Differences


Phantasmal Earthquake


Added
 • การเพิ่มและลด ความเสียหาย เวท จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี เช่นกันในสัดส่วน 50% ของค่าดังกล่าว

Removed
 • การเพิ่มและลด ความเสียหาย เวท จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ของสกิลนี้เช่นกัน

โพสต์โดย 
เมื่อ
Grinding Gear Games

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม