บัคบอส map tower


หมายเลขบัคอ้างอิง
934,605,848
file:///C:/Users/Asus/Documents/My%20Games/Path%20of%20Exile/Screenshots/screenshot-0003.png
บอสค้างอยู่กับที่
ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 1 พ.ย. 2021 01:17:19

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม