เราจะจัดกิจกรรมสังหารบอสเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดภาคเสริม Sentinel กันค่ะ งานนี้ผู้เล่น Path of Exile จะแข่งขันกันสังหารบอสสูงสุดรูปแบบอูเบอร์ในลีก Sentinel ฮาร์ดคอร์ SSF โดยของรางวัลของเราคือการมอบโอกาสให้ผู้ชนะได้สร้างไอเทมยูนิคกับไพ่พยากรณ์ใหม่ๆ ร่วมไปกับทีมออกแบบของเราซึ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Path of Exile ในอนาคตค่ะ ในอนาคตค่ะ

ผู้ชนะ 7 คนแรกที่สยบบอสสูงสุดรูปแบบอูเบอร์ทั้ง 7 ดังต่อไปนี้จะได้รับของรางวัล:
 • อูเบอร์ผู้กลืนกินโลกา
 • อูเบอร์อุปราชอาบเพลิง
 • อูเบอร์เมเวน
 • อูเบอร์ไซรัส
 • อูเบอร์เวนาริอุส
 • อูเบอร์อูเบอร์เอลเดอร์
 • อูเบอร์เชปเปอร์

กิจกรรมนี้จะถูกจัดในลีก Sentinel ฮาร์ดคอร์ SSF ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม (เวลาไทย) จนกว่าจะมีผู้ชนะที่ได้รับของรางวัลจนครบจำนวน

ของรางวัลอันดับแรกๆ - ระบบ PC:

 • อันดับที่ 1-7: ร่วมออกแบบไอเทมยูนิค 1 ชิ้นที่จะดรอปจากการบอสรูปแบบอูเบอร์ที่คุณต้องการ และร่วมออกแบบไพ่พยากรณ์ 1 ใบ

ผู้ชนะจะได้เลือกบอสที่ดรอปไอเทมยูนิคนี้ตามอันดับของผู้ชนะ (อันดับที่ 1 จะได้เลือกเป็นคนแรก เป็นต้น) กิจกรรมการแข่งขันนี้จะเป็นผลให้บอสตัวหนึ่งมีไอเทมยูนิค 1 ชิ้นนั่นเอง

ผู้ชนะทางด้านบนทั้งหมดจะได้รับสร้อยสินค้าแฟชั่น Godslayer’s Pride 1 เส้นเช่นกัน

ของรางวัล - ระบบคอนโซล (Xbox กับ PlayStation มีของรางวัลเป็นของระบบตัวเอง):

 • อันดับที่ 1: ร่วมออกแบบไพ่พยากรณ์ 1 ใบ และได้รับสร้อยสินค้าแฟชั่น Godslayer’s Pride 1 เส้น
 • อันดับที่ 2-5: รับสร้อยสินค้าแฟชั่น Godslayer's Pride 1 เส้น

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ระบบคอนโซลในลีกฮาร์ดคอร์ SSF มีจำนวนไม่มากนัก กิจกรรมนี้จะจัดอยู่ในลีก Sentinel ซอฟต์คอร์ SSF (ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์) สำหรับผู้เล่นในระบบคอนโซล

กฎกติกาเพิ่มเติม:

 • หากกิจกรรมนี้มีปัญหาเชิงปฏิบัติการ (เช่น เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาความเสถียรอย่างเป็นนัยสำคัญ) Grinding Gear Games สามารถจัดกิจกรรมใหม่ได้ทุกเมื่อ เราจะทำเช่นนี้ด้วยการสร้างลีกกิจกรรมใหม่แล้วแจ้งว่าผู้เล่นที่อยากร่วมแข่งขันในกิจกรรมใหม่จะต้องสร้างตัวละครใหม่ในลีกกิจกรรมดังกล่าว
 • ผู้เล่นที่ย้ายตัวละครจากลีกส่วนตัวไปยังลีกกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • อันดับและสิทธิ์การรับรางวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Grinding Gear Games
 • ของรางวัลที่ให้การร่วมออกแบบไพ่พยากรณ์หรือไอเทมยูนิคนั้นไม่มีการการันตีว่าไอเทมจะออกมาอย่างที่ผู้ชนะต้องการทุกประการ ทีมออกแบบจะพยายามทำตามข้อเสนอแนะของผู้ชนะอย่างสุดความสามารถ แต่ไอเทมรูปแบบสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมออกแบบแต่เพียงผู้เดียว ในเมื่อไอเทมยูนิคเหล่านี้จะเป็นไอเทมแสวงหา มันจึงต้องเข้ากับวิสัยทัศน์การออกแบบโดยรวมของ Path of Exile
 • แม้ว่ากิจกรรมนี้มีการจัดในลีก SSF ซึ่งมีการลดการช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นอย่างมาก แต่การใช้บัญชีร่วมกันทุกรูปแบบ (หรือการล่วงละเมิดเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ) จะทำให้ผู้เล่นถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • พนักงานของ Grinding Gear Games (ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน) ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้เล่นที่เคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์อัลฟ่าตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป (ตอนที่เปิดให้เล่นภาคเสริมนี้ในครั้งแรก) ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • การตายหรือการย้ายตัวละครออกจากลีกไม่ทำให้ผู้ชนะหมดสิทธิ์ในการรับรางวัล ตราบใดที่การสังหารเกิดขึ้นขณะที่อยู่ในลีกนั้น
 • ผู้ชนะไม่สามารถส่งถ่ายของรางวัลได้ มีเพียงผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมนี้เท่านั้นที่สามารถร่วมออกแบบไอเทมยูนิคกับไพ่พยากรณ์ แต่พวกเขาสามารถขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือในการออกแบบจากสมาชิกชุมชนผู้เล่นคนอื่นๆ ได้

ขอให้โชคดีในกิจกรรมนี้นะคะ!
โพสต์โดย 
เมื่อ
Grinding Gear Games

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม