บัคการโจมตีปกติของ Level 20 Summon Bestial Rhoa Skill ในเสื้อ Yriel's Fostering

จะมีบ้างช่วงที่มิเนี่ยนไม่โจมตีปกติหรือโจมตีปกติไม่โดน
ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 9 ก.ย. 2022 20:38:51

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม