เวย์พอยน์ในมินิแมพแสดงภาพไม่ตรงตามจริง

มีเวย์พอยน์เพิ่มขึ้นมาในมินิแมพซึ่งตรงนั้นไม่มีอะไรวางอยู่

ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2022 14:13:41

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม