ผมซื้อถุงมือมาออฟเปน

increased Damage with Hits against Chilled Enemies ใช้ไปแล้วมันกลายเป็น Critical strike chance against enimies
ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 25 ส.ค. 2023 02:23:40

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม