วันนี้เรามีงานประกวดแฟนอาร์ตที่มีธีมเกี่ยวข้องกับภาคเสริม Necropolis และเนื้อหาใหม่ที่เข้ามาในภาคเสริมนี้ งานนี้เรามีของรางวัลสุดเจ๋งกันเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของ Path of Exile หรือสินค้าแฟชั่นภายในเกมก็ตาม

ของรางวัล


ผู้ชนะสามอันดับแรก
 • รูปประจำตัวเว็บบอร์ดเฉพาะตัว ตามผลงานที่ชนะ
 • หนังสือภาพศิลป์ Path of Exile
 • ภาพโปสเตอร์ตารางพาสซีฟสมุดแผนที่พร้อมลายเซ็น
 • เลือกเสื้อยืด Path of Exile ได้ 2 ตัว
 • เข็มกลัด Path of Exile แบบสุ่ม 1 ชิ้น
 • เลือกชุดเกราะเซ็ตได้ 1 ชุด (ชุดเกราะเซ็ต 1 ชุดจากรายการด้านล่าง)
 • เลือกเอฟเฟควาร์ปได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟควาร์ป 1 ชิ้นจากรายการด้านล่าง)
 • เลือกเอฟเฟครอยเท้าได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟครอยเท้าชิ้นใดก็ได้จากร้านค้า)

อันดับ 4-5
 • หนังสือภาพศิลป์ Path of Exile
 • เลือกเสื้อยืด Path of Exile ได้ 1 ตัว
 • เข็มกลัด Path of Exile แบบสุ่ม 1 ชิ้น
 • เลือกชุดเกราะเซ็ตได้ 1 ชุด (ชุดเกราะเซ็ต 1 ชุดจากรายการด้านล่าง)
 • เลือกเอฟเฟควาร์ปได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟควาร์ป 1 ชิ้นจากรายการด้านล่าง)
 • เลือกเอฟเฟครอยเท้าได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟครอยเท้าชิ้นใดก็ได้จากร้านค้า)

อันดับ 6-10
 • เลือกเสื้อยืด Path of Exile ได้ 1 ตัว
 • เข็มกลัด Path of Exile แบบสุ่ม 1 ชิ้น
 • เลือกเอฟเฟควาร์ปได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟควาร์ป 1 ชิ้นจากรายการด้านล่าง)
 • เลือกเอฟเฟครอยเท้าได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟครอยเท้าชิ้นใดก็ได้จากร้านค้า)

อันดับ 11-20
 • เลือกเอฟเฟควาร์ปได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟควาร์ป 1 ชิ้นจากรายการด้านล่าง)

รางวัลชมเชย
 • เลือกเอฟเฟคหมวกได้ 1 ชิ้น (เอฟเฟคหมวก 1 ชิ้นจากรายการด้านล่าง)

ของรางวัลสินค้าแฟชั่น

รายการชุดเกราะเซ็ต
 • ชุดเกราะเซ็ต Arcane
 • ชุดเกราะเซ็ต Automaton
 • ชุดเกราะเซ็ต Black
 • ชุดเกราะเซ็ต Bleached Demon King
 • ชุดเกราะเซ็ต Blood Guard
 • ชุดเกราะเซ็ต Carnage
 • ชุดเกราะเซ็ต Coldsnap
 • ชุดเกราะเซ็ต Coliseum
 • ชุดเกราะเซ็ต Corsair
 • ชุดเกราะเซ็ต Darkprism
 • ชุดเกราะเซ็ต Deicide
 • ชุดเกราะเซ็ต Demon Parasite
 • ชุดเกราะเซ็ต Desert
 • ชุดเกราะเซ็ต Dragon
 • ชุดเกราะเซ็ต Elite
 • ชุดเกราะเซ็ต Executioner
 • ชุดเกราะเซ็ต Extinction
 • ชุดเกราะเซ็ต Faith Guard
 • ชุดเกราะเซ็ต Fallen Angel
 • ชุดเกราะเซ็ต Fire
 • ชุดเกราะเซ็ต Gargoyle
 • ชุดเกราะเซ็ต Ghostflame
 • ชุดเกราะเซ็ต Gloom
 • ชุดเกราะเซ็ต Gore
 • ชุดเกราะเซ็ต Gorgon
 • ชุดเกราะเซ็ต Gothic
 • ชุดเกราะเซ็ต Gryffon
 • ชุดเกราะเซ็ต Harpyon
 • ชุดเกราะเซ็ต Heartseeker
 • ชุดเกราะเซ็ต Huntsman
 • ชุดเกราะเซ็ต Ice
 • ชุดเกราะเซ็ต Innocence
 • ชุดเกราะเซ็ต Ivory Chaos
 • ชุดเกราะเซ็ต Lightning
 • ชุดเกราะเซ็ต Lunaris
 • ชุดเกราะเซ็ต Mageguard
 • ชุดเกราะเซ็ต Malachai
 • ชุดเกราะเซ็ต Merchant
 • ชุดเกราะเซ็ต Miracle
 • ชุดเกราะเซ็ต Mystic
 • ชุดเกราะเซ็ต Necrotic
 • ชุดเกราะเซ็ต Obsidian
 • ชุดเกราะเซ็ต Project
 • ชุดเกราะเซ็ต Pure Light
 • ชุดเกราะเซ็ต Purple Crystal
 • ชุดเกราะเซ็ต Purple Pyre Knight
 • ชุดเกราะเซ็ต Pyre Knight
 • ชุดเกราะเซ็ต Radiant
 • ชุดเกราะเซ็ต Raven
 • ชุดเกราะเซ็ต Ringmaster
 • ชุดเกราะเซ็ต Scientist
 • ชุดเกราะเซ็ต Seawitch
 • ชุดเกราะเซ็ต Sin
 • ชุดเกราะเซ็ต Sphinx
 • ชุดเกราะเซ็ต Steam-Powered
 • ชุดเกราะเซ็ต Stormcaller
 • ชุดเกราะเซ็ต Ultimate Chaos
 • ชุดเกราะเซ็ต Vampiric
 • ชุดเกราะเซ็ต Verdant
 • ชุดเกราะเซ็ต Viper
 • ชุดเกราะเซ็ต Warlock
 • ชุดเกราะเซ็ต Wasteland
 • ชุดเกราะเซ็ต Wasteland Warrior
 • ชุดเกราะเซ็ต White
 • ชุดเกราะเซ็ต Wrangler
รายการเอฟเฟควาร์ป
 • เอฟเฟควาร์ป Arcane
 • เอฟเฟควาร์ป Arcane Voidgate
 • เอฟเฟควาร์ป Arctic Crystal
 • เอฟเฟควาร์ป Arctic
 • เอฟเฟควาร์ป Automaton
 • เอฟเฟควาร์ป Balefire
 • เอฟเฟควาร์ป Black
 • เอฟเฟควาร์ป Corsair
 • เอฟเฟควาร์ป Daresso
 • เอฟเฟควาร์ป Darkprism
 • เอฟเฟควาร์ป Demon King
 • เอฟเฟควาร์ป Divine Arcane
 • เอฟเฟควาร์ป Divine Demon King
 • เอฟเฟควาร์ป Divine Stygian
 • เอฟเฟควาร์ป Dreadspire
 • เอฟเฟควาร์ป Fire
 • เอฟเฟควาร์ป Frost Viking
 • เอฟเฟควาร์ป Ghostflame
 • เอฟเฟควาร์ป Golden Angel
 • เอฟเฟควาร์ป Gore
 • เอฟเฟควาร์ป Havenwood
 • เอฟเฟควาร์ป Huntsman
 • เอฟเฟควาร์ป Infernal Demon King
 • เอฟเฟควาร์ป Infernal Stygian
 • เอฟเฟควาร์ป Innocence
 • เอฟเฟควาร์ป Kaom
 • เอฟเฟควาร์ป Kraken
 • เอฟเฟควาร์ป Legion
 • เอฟเฟควาร์ป Madcap
 • เอฟเฟควาร์ป Malachai
 • เอฟเฟควาร์ป Maraketh
 • เอฟเฟควาร์ป Miracle
 • เอฟเฟควาร์ป Myrmidon
 • เอฟเฟควาร์ป Mystic
 • เอฟเฟควาร์ป Necrotic Demon King
 • เอฟเฟควาร์ป Project
 • เอฟเฟควาร์ป Pure Light
 • เอฟเฟควาร์ป Ringmaster
 • เอฟเฟควาร์ป Scientist
 • เอฟเฟควาร์ป Seraph
 • เอฟเฟควาร์ป Spectre
 • เอฟเฟควาร์ป Steam-Powered
 • เอฟเฟควาร์ป Stormcaller Stygian
 • เอฟเฟควาร์ป Sulphite
 • เอฟเฟควาร์ป Temple
 • เอฟเฟควาร์ป Vampiric
 • เอฟเฟควาร์ป Wasteland
 • เอฟเฟควาร์ป Wild
รายการเอฟเฟคหมวก
 • ดวงตา Abyss
 • เขาแพะ
 • แฟชั่นติดหมวก Apocalypse
 • แฟชั่นติดหมวก Aquila Crest
 • แฟชั่นติดหมวกหัวติดไฟ Arcane
 • วงแหวน Arcane
 • สัญลักษณ์แห่งฟีนิกซ์ Arcane
 • หน้ากากเวท Arcane
 • มงกุฎ Arctic
 • กะโหลก Arctic
 • แฟชั่นติดหมวก Assassin Halo
 • แฟชั่นติดหมวก Assassin Seer
 • วงแหวน Aureate
 • วงแหวน Automaton
 • เขา Bent
 • ผ้าโพกหัว Black
 • ผ้าคลุมหัว Black Pirate
 • หมวกกะโหลก Bleached
 • แฟชั่นติดหมวก Blood Guard
 • มงกุฎ Brilliant
 • ขนนก Brilliant
 • หมวก Chaos Orb
 • แฟชั่นติดหมวก Coliseum
 • กะโหลก Corrupted
 • กะโหลก Cow
 • เขา Curved
 • แฟชั่นติดหมวก Darkprism
 • เขา Demon King
 • แฟชั่นติดหมวก Despair
 • มงกุฎ Divine Ice
 • สัญลักษณ์ Divine
 • กะโหลก Divine
 • หน้ากาก Dragon
 • ผ้าปิดตา
 • แฟชั่นติดหมวก Faith Guard
 • ดวงตา Fiery
 • หน้ากากเวท Fiery
 • แฟชั่นติดหมวกหัวติดไฟ
 • หมวกแบบพิเศษ Frost Viking
 • แฟชั่นติดหมวก Frost Viking
 • แฟชั่นติดหมวกหัวติดไฟ Ghostflame
 • หมวก Ghostflame
 • ดวงตา Glowing Red
 • กะโหลก Gore
 • แฟชั่นติดหมวก Gorgon Snakes
 • หน้ากาก Guardian
 • แฟชั่นติดหมวก Harmonious
 • หมวกฮู้ด Harmonious
 • ดวงตา Holy
 • มงกุฎ Ice
 • เขา Ice
 • หมวกฮู้ด Incursion
 • กะโหลก Infernal
 • แฟชั่นติดหมวก Innocence Laurel
 • ตราโลหะ
 • ไอรอนเมเดน
 • ดวงตา Lightning
 • กะโหลก Lightning
 • สัญลักษณ์แห่งฟีนิกซ์
 • งูเมดูซ่า
 • แฟชั่นติดหมวกหัวติดไฟ Misery
 • แฟชั่นติดหมวก Misery
 • แฟชั่นติดหมวก Nightfall
 • แฟชั่นติดหมวก Oriath
 • หมวก Plague Doctor
 • สัญลักษณ์ Purple Divine
 • ดวงตา Purple
 • แฟชั่นติดหมวกหัวติดไฟ Purple
 • หมวกกะโหลก Purple
 • หมวกฮู้ด Purple Smoking
 • แฟชั่นติดหมวก Rapture
 • ผ้าโพกหัว Red
 • ผ้าคลุมหัว Red Pirate
 • กะโหลก Rose
 • โมฮอว์กฟันเลื่อย
 • แฟชั่นติดหมวก Sin and Innocence
 • แฟชั่นติดหมวก Sin Talon
 • หมวกฮู้ด Skull
 • หมวกฮู้ด Smoking
 • ยันต์ Spirit
 • กะโหลก Steam-powered
 • แฟชั่นติดหมวก Suffering
 • แฟชั่นติดหมวก Sunrise
 • แฟชั่นติดหมวก Swan Crest
 • กะโหลก Thorned
 • แฟชั่นติดหมวก Twilight
 • เขากระดูก Twisted
 • เขา Twisted
 • หมวก Undead Outcast
 • หมวก Vaal Orb
 • เขา Wasteland

วิธีร่วมงานประกวด


คุณสามารถร่วมงานประกวดนี้ได้ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะภาพนิ่งโดยมีแรงบันดาลใจจากเนื้อหาที่เข้ามาใหม่ในภาคเสริม Necropolis ผลงานนี้สามารถเป็นจิตรกรรม ภาพวาด หรือการสร้างสรรค์โมเดลได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถเป็นวิดีโอได้ แล้วนำผลงานดังกล่าวมาโพสต์ในกระทู้นี้เพียงเท่านั้น

เรายินดีให้คุณส่งผลงานเข้ามาได้หลายชิ้น แต่ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานของคุณเอง และจะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาหลังจากที่เปิดงานประกวดนี้เท่านั้น

คุณสามารถแชร์ภาพลงบนเว็บบอร์ดได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • 1. ไปที่ imgur.com
 • 2. ไปที่ 'New Post' แล้วลากภาพของคุณลงไปในหน้าต่าง
 • 3. เมื่อภาพถูกอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว คลิกขวา แล้วคลิกที่ 'Copy image address' (ก็อปปี้ที่อยู่ของภาพ)
 • 4. คลิก ‘ตอบกระทู้นี้’ แล้วแปะลิงค์ลงไปในหน้าต่าง โดยขึ้นต้นด้วย และลงท้ายด้วย
 • 5. เมื่อคุณคลิก ‘โพสต์’ ภาพของคุณควรจะปรากฏค่ะ!

เงื่อนไขการร่วมงานประกวด


 • งานประกวดนี้จะเริ่มขึ้นในเวลาที่โพสต์ และจะสิ้นสุดลงในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 12:00 น. ตามเวลาไทย โดยผลงานที่ส่งเข้ามาหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปคัดเลือกผู้ชนะ และเราจะประกาศผลผู้ชนะในไม่กี่วันหลังจากนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องเป็นผลงานของคุณ และจะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาหลังจากที่เปิดงานประกวดพรสวรรค์นี้
 • เราจะไม่รับภาพศิลป์ที่สร้างขึ้นโดย AI และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานของคุณหากเราเชื่อว่าผลงานดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดย AI
 • คุณสามารถส่งผลงานเข้ามาได้หลายชิ้น

ขอให้ผู้ร่วมงานประกวดทุกคนโชคดีกันถ้วนหน้านะคะ!
โพสต์โดย 
เมื่อ
Grinding Gear Games

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม