Specials

Premium Stash Tab Bundle Premium Stash Tab Bundle
165
เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
6x Premium Stash Tab
240
ประหยัดไป:
75
165
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
ประหยัดไป
15
Loading...
Currency Stash Tab Currency Stash Tab
60
เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น

Currency Stash Tab

เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น
Currency stash tabs ถูกระบุว่าเป็นสาธารณะ, ช่วยให้ Currency Stash Tabs ทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับแลกเปลี่ยนแบบชุมชน
คือ:
75
60
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Premium Quad Stash Tab Premium Quad Stash Tab
120
เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า

Premium Quad Stash Tab

เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า
Premium Quad Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
คือ:
150
120
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Upgrade to Premium Stash Tab Upgrade to Premium Stash Tab
10
อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Upgrade to Premium Stash Tab

อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
คือ:
15
10
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Stash Tab Bundle Stash Tab Bundle
110
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)

Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)
6x Extra Stash Tab
180
ประหยัดไป:
70
110
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
ประหยัดไป
10
Loading...
Premium Stash Tab Premium Stash Tab
30
เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab

เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
คือ:
40
30
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Extra Stash Tab Extra Stash Tab
20
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ

Extra Stash Tab

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ
คือ:
30
20
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Essence Stash Tab Essence Stash Tab
30
เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000

Essence Stash Tab

เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000
Essence Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
คือ:
40
30
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Divination Stash Tab Divination Stash Tab
40
เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถรับการ์ด Divination แต่ละใบได้ 5000

Divination Stash Tab

เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถรับการ์ด Divination แต่ละใบได้ 5000
Divination Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
คือ:
50
40
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...
Premium Guild Stash Tab Premium Guild Stash Tab
35
เพิ่มแท็บที่เก็บของพรีเมียมลงในที่เก็บของกิลด์ของคุณ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกได้ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้

Premium Guild Stash Tab

เพิ่มแท็บที่เก็บของพรีเมียมลงในที่เก็บของกิลด์ของคุณ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกได้ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้
คือ:
50
35
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...