เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

Basic Information

กิลด์: JBayMoreLikeJGuild

Forum Posts: 40 (0.01 โพสท์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.ย. 7, 2011
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 15, 2020

ตัวละคร

FivePercentPop
เลเวล 88 Guardian
Hardcore League
FleshHeater
เลเวล 88 Chieftain
Standard League

ความสำเร็จ & ชาลเล้นจ์

ชาลเล้นจ์ที่สำเร็จแล้ว: 2 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 90 / 122
 

Seasons & กิจกรรม

คะแนนรวมทุก Season: 38
คะแนน Season ปัจจุบัน: 6
อันดับ Season ปัจจุบัน: 14221st
รางวัล Season ปัจจุบัน: 6 / 1000