เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 180 minutes โดยประมาณ

Path Of Exile Chile "POECL"

<POÊ~CL>

Pedir invitacion a DISCORD

สร้างแล้ว:
ธ.ค. 29, 2013

สมาชิกทั้งหมด:
66

สมาชิก

kazzito หัวหน้า
justasaint เจ้าหน้าที่
neond1saster เจ้าหน้าที่
MrD เจ้าหน้าที่
Azotdedioz เจ้าหน้าที่
xRodragoNx เจ้าหน้าที่
Rolls สมาชิก
MonkeyDJuan สมาชิก
uberxkevin สมาชิก
Sparklet89 สมาชิก
DAWZEY สมาชิก
zcars0563 สมาชิก
ARTEHHHHH สมาชิก
Cros056 สมาชิก
Forrenge สมาชิก
Reizar441 สมาชิก
S0uk3r สมาชิก
hooker420 สมาชิก
kappita390 สมาชิก
luuisazuul สมาชิก
shaodowmus3 สมาชิก
iTzSnooW สมาชิก
TheMigot สมาชิก
percyan สมาชิก
Elu2000 สมาชิก
hsanhuezar สมาชิก
NovaacL สมาชิก
Trescubos สมาชิก
opmp สมาชิก
Aresx666 สมาชิก
pandurocl สมาชิก
CTMxSoDoMeN สมาชิก
t0mvz0 สมาชิก
Sychou สมาชิก
Teempest สมาชิก
BlacksunshineCL สมาชิก
Zharles สมาชิก
Retrysm สมาชิก
vegamegagf สมาชิก
Pachelowned สมาชิก
jeniuscury สมาชิก
rorrox สมาชิก
Zeerniboch สมาชิก
Evilcrow สมาชิก
chinojan สมาชิก
Picopalquelee สมาชิก
FabitoAndres สมาชิก
SoulFrost1 สมาชิก
xSirk สมาชิก
Shotokn สมาชิก
enigmaslash สมาชิก
xdronax สมาชิก
Lippiz1 สมาชิก
drog277 สมาชิก
sundeaths สมาชิก
maticr123 สมาชิก
zone33 สมาชิก
Cofran69 สมาชิก
marcospq สมาชิก
naxo1410 สมาชิก
Hbass2 สมาชิก
NicolasZadquiel สมาชิก
feniix02 สมาชิก
psykodaz สมาชิก
SoichiroPou สมาชิก
t0mvzZ สมาชิก