ตัวกรองไอเทมของ LV9999Majin

Bloop_NotAtAllStrict

ระบบ: Playstation (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : LV9999Majin
อัพเดทล่าสุด : 25 เม.ย. 2021 15:07:51

A pretty mess until it's blatantly hurting the gameplay.

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 8.0.0b

Bloop_SortaStrict

ระบบ: Playstation (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : LV9999Majin
อัพเดทล่าสุด : 25 เม.ย. 2021 15:08:09

Fixin tuffs+

Followers 1
Version : 8.0.0b

Bloop_SoStrict

ระบบ: Playstation (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : LV9999Majin
อัพเดทล่าสุด : 25 เม.ย. 2021 15:08:15

I'll never use this. Edit: It's usable!

Followers 1
Version : 8.0.0b

Bloop_SortaStrict_Maps

ระบบ: Playstation (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : LV9999Majin
อัพเดทล่าสุด : 25 เม.ย. 2021 15:08:20

It's SortaStrict, but with maps.

Followers 1
Version : 8.0.0b