ตัวกรองไอเทมของ Rodro_VaDo

Rodro necro filter

ระบบ: Playstation (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1)
สร้างโดย : Rodro_VaDo
อัพเดทล่าสุด : 26 ธ.ค. 2019 10:34:51

Based on Neversink strict customized to show scrolls, chromatic orb items, early game 4 links, at least 3 blue sockets and to hide blue jewels.