เซิร์ฟเวอร์ระบบ Xbox จะรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน โดยประมาณ
เซิร์ฟเวอร์ระบบ Sony จะรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน โดยประมาณ

ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 1

Zizaran Bow League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 16 พ.ค. 2020 07:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:15 มิ.ย. 2020 07:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Delirium